UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • Kantava tuhkatie nostaa tilan arvoa ja parantaa metsätalouden kannattavuutta – UPM tarjoaa tuhkatietä nyt myös yksityismetsänomistajille

Kantava tuhkatie nostaa tilan arvoa ja parantaa metsätalouden kannattavuutta – UPM tarjoaa tuhkatietä nyt myös yksityismetsänomistajille

Lehdistötiedote 8.3.2013 10.00 EET

(UPM, Helsinki, 8.3.2013 klo 10) – UPM hyödyntää voimalaitosten sivutuotteena syntyvää tuhkaa metsäteiden materiaalina. Tuhka parantaa metsäteiden kantavuutta ja roudankestoa.

”Tuhkaa käytettäessä metsäteiden kelirikkokestävyys ja kantavuus paranevat. Samalla kunnossapidon tarve vähenee. Tuhkamurskerakenteella tehty tierunko säilyttää ryhtinsä pitkään,” kertoo UPM Metsäliiketoiminnan metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt.

Metsätien runkoon rakennettu tuhkapatja jakaa runkoon kohdistuvan kuormituksen laajemmalle alueelle. Tuhkatien pintaan tehdään aina murskekerros. Tuhka kovettuu tiivistämisen ja veden vaikutuksesta, joten tierakenteeseen ajetusta tuhkasta muodostuu kantava patja. Tien kantavuus paranee käytössä useamman vuoden aikana, kun tuhkapatja kovettuu lopulliseen muotoonsa.

UPM on jo usean vuoden ajan kokeillut omien voimalaitostensa tuottamaa tuhkaa metsäteiden kunnostuksessa. Kokemukset ovat olleet hyviä.

Tuhka päätyi aikaisemmin suurimmaksi osaksi kaatopaikoille. Nyt kaikelle tuhkalle pyritään aina etsimään hyötykäyttöä. Osa voimalaitosten tuottamasta puuntuhkasta sopii erinomaisesti metsänlannoitteeksi. Tulevina vuosina voimalaitoksilla tuotetun tuhkan määrä tulee kasvamaan lisääntyvän biopolttoaineiden käytön myötä. Tuhkan käyttö metsätiestön kunnostuksessa tuo tuhkalle merkittävästi lisää uusiokäyttöä.

Hyväkuntoinen ja pitkäaikainen metsätie parantaa metsätalouden kannattavuutta. Mahdollisuus puutavaran ajoon myös kesä- ja kelirikkoaikana tekee leimikoista haluttuja.

Tuhkan käyttöä metsätien rakentamisessa ja kunnostuksessa tutkitaan useammassakin eri hankkeessa. UPM on mukana mm. Metsäntutkimuslaitoksen ja Tapion koordinoimissa tuhkatiehankkeissa.

”Tuhkan ainesosien leviäminen ympäristöön on tutkimusten mukaan vähäistä. Tuhka on tierungossa maa-ainesten välissä ja päälle tulee aina murskekerros,” Jyri Schildt kertoo.

UPM tarjoaa ensimmäisenä tahona tuhkatie-metsäpalvelua myös yksityisille metsänomistajille. Tässä vaiheessa tuhkatie-palvelu on saatavilla Jämsän ja Jyväskylän suunnalla.

Lisätietoja antavat:
Metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt, UPM Metsäliiketoiminta, puh. 0400-717123
Tuoteryhmäpäällikkö, metsänhoitopalvelut Jari Engström, UPM Metsäliiketoiminta, puh. 040-0132937

UPM Metsä
UPM:n metsäliiketoiminta vastaa yhtiön omien metsien hyödyntämisestä ja metsänomistajille tarjottavista metsäpalveluista. UPM omistaa Suomessa maata noin 850 000 hehtaaria. UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinta vastaa puuraaka-aineen ostosta ja hankinnasta Suomesta, Venäjältä ja Baltian maista. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM tarjoaa metsänomistajille myös monipuolisia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä metsäpalveluja. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös korkealaatuiset UPM Bonvesta -rantatontit ja -metsätilat. www.metsämaailma.fi, www.bonvesta.fi, www.upm.fi

Kuvia aiheesta:
http://www.upm.com/FI/MEDIA/Mediakeskus/Kuvat/Tuotteet/Metsapalvelut/Pages/default.aspx

Kuva, tuhkatie
Jämsässä Kaipolan lähellä oleva metsätie kunnostettiin tuhkarakenteella viitisen vuotta sitten. Tien kantavuus on vain parantunut alkuvuosista kuormituksen myötä ja tien pinta on säilynyt hyvänä.

Kaaviokuva tuhkatien rungosta
Metsätien runkoon rakennettu tuhkapatja jakaa runkoon kohdistuvan kuormituksen laajemmalle alueelle.