UPM.FI

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Pörssitiedote 4.3.2013 11.30 EET

UPM-Kymmene Oyj   Pörssitiedote     4.3.2013 klo 11.30

UPM-Kymmene Oyj (Y-tunnus 1041090-0) on 1. maaliskuuta 2013 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock Inc.:n välillinen omistus UPM:stä on 28. helmikuuta 2013 laskenut alle 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock Inc.:n (USA Tax ID 32-0174421, SEC CIK Code#: 0001364742) välillinen omistus UPM:stä on laskenut 26 360 293 osakkeesta 26 228 988 osakkeeseen, mikä vastaa 4,981 prosenttia UPM:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi

***

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi