UPM.FI

UPM kehittää Lieksan Julkuvaaran aluetta tuulivoimatuotantoon

Lehdistötiedote 21.2.2013 14.00 EET

(UPM, Helsinki, 21.2.2013 klo 14) – UPM aikoo kehittää Lieksan Julkuvaaran aluetta tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi. Noin 20 kilometriä Lieksan keskustasta etelään sijaitsevalla UPM:n maa-alueella on tehty alustava tuulianalyysi, joka perustuu Ilmatieteenlaitoksen Tuuliatlaksen tietoihin. Tarkemmat tuulimittaukset sekä kaavoitus- ja luvitusprosessit ovat alkamassa.

Arvion mukaan Julkuvaaraan voitaisiin sijoittaa seitsemän nykyaikaista, noin kolmen megawatin tuulivoimalaa. Tuulipuisto voisi enimmillään tuottaa sähköä noin 55 gigawattituntia vuodessa, mikä vastaisi yli 3 000 sähkölämmitteisen asunnon vuosikulutusta.

Hankkeen vaikutuksia muun muassa luontoon, ihmisiin ja paikallisiin elinkeinoihin selvitetään alustavan suunnitelman perusteella. Luontoselvityksissä on tutkittu muun muassa lintujen kevät- ja syysmuutto, alueella vakituisesti pesivä linnusto, liito-oravat, lepakot, alueen kasvillisuus- ja luontotyypit, sekä mahdollisten uhanalaisten lajien esiintyminen.

”Olemme keskustelleet Lieksan kaupungin kanssa hankkeesta ja kaupunki suhtautuu siihen myönteisesti. Tulemme tiedottamaan hankkeen eri vaiheista ja tilaisuuksista, joissa yleisöllä on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin”, sanoo projektipäällikkö Sirpa Korhonen UPM:n Energialiiketoiminnasta.

Julkuvaaran tuulivoimahankkeen avoin yleisötilaisuus pidetään perjantaina 22.2.2013 Lieksan kaupungintalon valtuustosalissa (Rantalantie 6) kello 18 alkaen. Paikalla hankkeesta ovat kertomassa UPM:n ja Lieksan kaupungin edustajat.

Suomessa tuulivoiman kysyntä ylittää tarjonnan. Suomen Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on, että vuonna 2020 sähkönkulutuksesta tuotetaan tuulivoimalla noin kuusi prosenttia. Sähkön tuotantotavoite on kuusi terawattituntia, joka edellyttää noin 2500 megawattia asennettua kokonaistehoa. Tämä vastaa noin 900 turbiinia. Vuoden 2012 lopussa Suomessa oli asennettua tuulivoimakapasiteettia lähes 300 megawatin verran.

UPM kartoittaa ja kehittää Suomessa omistamiaan maa-alueita tuulivoimatuotantoon soveltuviksi. Yhtiö omistaa Suomessa lähes 900 000 hehtaaria maata.

Lisätietoja antaa
Projektipäällikkö Sirpa Korhonen, UPM Energia, Tuulivoiman kehitys, puh. 040 661 3750

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Energialiiketoiminta jatkaa kasvuaan vähäpäästöisillä energiamarkkinoilla. Kasvulle on vankka perusta: vahva markkina-asiantuntijuus ja vakuuttava osaaminen monipuolisen uusiutuvan energian tuotannossa. Meillä on noin 70 energia-alan ammattilaista ja toimimme Pohjoismaisilla ja Keski-Euroopan energiamarkkinoilla. UPM:n monipuolinen ja kustannustehokas sähköntuotanto muodostuu vesivoimasta, ydinvoimasta, lauhteesta, tuulivoimasta ja metsäbiomassapohjaisesta sähkön ja lämmön yhteistuotannosta.