UPM.FI

Osakkeiden merkintä UPM:n optio-oikeuksilla 2007B

Pörssitiedote 20.2.2013 11.30 EET

UPM-Kymmene Oyj    Pörssitiedote 20.2.2013     klo 11.30

UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 2007 optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla 2007B on 11.12.2012 – 8.2.2013 välisenä aikana merkitty yhteensä 493 945 yhtiön osaketta. Koko merkintähinta, 3 082 216,80
euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen seurauksena UPM:n osakkeiden määrä nousee 526 618 355 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 20.2.2013. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 21.2.2013.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2007B alkoi 1.10.2011 ja päättyy 31.10.2013. Optio-oikeuksilla 2007B oli 8.2.2013 merkitsemättä 2 737 533 osaketta.

Optio-ohjelman 2007 ehdot ja lisätietoja on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.upm.fi.

Lisätietoja antaa: Konsernilakimies Markus Skrabb, puh. 020 415 0256

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja
UPM, Viestintä

UPM Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi
www.twitter.com/UPM_News