UPM.FI

Ympäristöystävällinen luonnonkuitu korvaa lastulevyn, UPM ForMista keittiökaappien runkomateriaali

Lehdistötiedote 30.1.2013 10.10 EET

(UPM, Helsinki, 30.1.2013 klo 10.10) - UPM:n valmistama luonnonkuitukomposiitti UPM ForMi on syrjäyttämässä lastulevyn suomalaisten keittiökaappien runkomateriaalina. Keittiövalmistaja Puustelli Group Oy on yhteistyössä UPM:n kanssa kehittänyt kaappeihin runko-osat, jotka lisäävät uusiutuvan luonnonkuidun käyttöä ja vähentävät tuotannon hiilijalanjälkeä 35-45 prosenttia.

”Tämä on UPM ForMille merkittävä päänavaus huonekaluteollisuuteen. Toivomme tietysti, että rakennusala seuraa Puustellin esimerkkiä ja ottaa uuden ympäristöystävällisen materiaalin laajemminkin käyttöön, ei pelkästään Suomessa vaan maailmanlaajuisesti”, UPM ForMi -liiketoiminnasta vastaava johtaja Stefan Fors kertoo.

Raaka-aineena käytettävä biokomposiitti valmistetaan UPM:n Lahden tehtaalla ja siinä käytettävä puuraaka-aine hankitaan sertifioiduista metsistä. Puustellin ruiskuvalulla valmistettavissa runkokehikoissa on valmiit reiät laatikoiden, saranoiden ja muiden mekanismien kiinnitystä varten. Komposiittirunko kestää rasitusta ja kosteutta huomattavasti lastulevyä paremmin.

”UPM:n uusi raaka-aine mullistaa keittiökaappien valmistuksen ja mahdollistaa myös runkojen uusiokäytön. Samalla kuljetuskustannukset alenevat ja energiaa säästyy, kun materiaalin paino kevenee.   Lisäksi kalusteiden formaldehydipäästöt vähenevät selvästi”, Puustellin toimitusjohtaja Jussi Aine kuvaa keittiökaappien tuotantoon liittyviä muutoksia.

UPM jatkaa UPM ForMin uusien käyttöalueiden kartoitusta. Tähän mennessä luonnonkuitukomposiittia on käytetty huonekaluissa, kaiuttimissa sekä erilaisissa kotitalous- ja käyttötavaroissa. UPM ForMissa noin puolet öljypohjaisesta muovista on korvattu puukuidulla.

”Ympäristöystävällisyys on keskeisin valttimme. Tuotantomäärien kasvaessa myös hintakilpailukykymme paranee”, Stefan Fors sanoo.

Lisätietoja antavat:

Stefan Fors, johtaja, UPM ForMi, puh. 040 571 3338
Jussi Aine, toimitusjohtaja, Puustelli Group, puh.  0440 595 528


Lisää aiheesta:

UPM komposiitit

Kuvia tuotteesta

Puustellin tiedoteUPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 500 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM:n Uudet liiketoiminnat (New Businesses and Development, NBD) on olennainen osa yhtiön uudistumista ja Biofore-strategiaa. Uusien liiketoimintojen tavoitteena on luoda lisäarvoa uusiutuvalle puuraaka-aineelle kehittämällä ideat uusiksi tuotteiksi ja liiketoiminnoiksi. Kärkihankkeita ovat biokomposiitit, biofibrillit ja biokemikaalit. 


UPM Media Desk
tel. +358 40 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News