UPM.FI

UPM vähentää Pestovon sahan tuotantoa ja etsii sille ostajaa

Sijoittajauutinen 10.1.2013 9.00 EET

(UPM, Helsinki, 10.1.2013 klo 09:00) – UPM vähentää tuotantoa Pestovon sahalla Venäjällä ja aloittaa neuvottelut henkilöstön kanssa. Neuvottelujen piirissä on tehtaan koko henkilöstö, noin 180 henkilöä. Pestovon tuotanto lasketaan nykyisten asiakassopimusten edellyttämälle vähimmäistasolle. Samanaikaisesti UPM asettaa Pestovon yksikön myyntiin löytääkseen sahaustoiminnalle jatkajan tai tehtaalle muuta teollista toimintaa.

Pestovon sahaa koskevat toimenpiteet ovat jatkoa sahaliiketoiminnan strategian selkeyttämiselle, jonka UPM käynnisti huhtikuussa 2012. UPM jatkaa sahaliiketoimintaa paikkakunnilla, joiden läheisyydessä toimii yhtiön paperi- tai sellutehdas. Sahojen rooli raaka-aineketjussa on keskeinen, sillä niiden tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sellun, paperin ja energian tuotannossa.

"UPM:n tehdasintegraateista etäisimpinä sijaitsevien saha- ja jatkojalosteyksiköiden kannattavuus on pitkään ollut heikko, eikä Pestovo ole poikkeus,” sanoo UPM:n sahaliiketoiminnan johtaja Anssi Klinga.

Pestovon tuotannon leikkaus ja ostajan etsiminen eivät vaikuta UPM:n asiakassitoumuksiin tai voimassaoleviin sopimuksiin.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Anssi Klinga, UPM:n sahaliiketoiminta, puh. 050 466 1470

Aiheeseen liittyvät lehdistötiedotteet:

11.4.2012, UPM suunnittelee uudelleenjärjestelyä Suomen saha- ja jatkojalosteliiketoiminnoissa
29.6.2012, UPM on päättänyt Suomen saha- ja jatkojalosteliiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä


UPM Pestovon saha sijaitsee Novgorodin alueella Luoteis-Venäjällä. Tuotanto sahalla käynnistyi vuonna 2004. Sahan vuosittainen kapasiteetti on 260 000 m3 sahatavaraa ja 40 000 m3 höylättyä puutavaraa. Pestovon saha työllistää noin 180 henkilöä. www.upm.ru

UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa sekä jatkojalosteita  rakennus- ja puusepänteollisuuteen. Sahojen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 2,1 miljoonaa m3 sahatavaraa. UPM:n sahat ja jatkojalostustehtaat sijaitsevat Suomessa, Itävallassa, Ranskassa ja Venäjällä. UPM:n sahat Suomessa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Pietarsaaressa (Alholma), Korkeakoskella ja Porissa (Seikku). www.upmtimber.fi

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News