UPM.FI

UPM sopimukseen Stracelin tehtaan myynnistä Ranskassa

Sijoittajauutinen 24.1.2013 12.00 EET

(UPM, Helsinki, 24.01.2013 klo 12.00) – UPM on allekirjoittanut sopimuksen UPM Stracelin tehtaan myymisestä VPK Packaging Group NV:n ja Klingele Papierwerken yhteisyritykselle, Blue Paper SAS:lle. Kauppa sisältää tehtaan laitteineen ja osan tehtaan maa-alueesta.

Tavoitteena on saada yrityskauppa päätökseen kuluvan vuoden maaliskuussa, kun kaikki lakimääräiset ja hallinnolliset ehdot ovat täyttyneet.

UPM lopetti päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotannon tehtaalla 4. tammikuuta 2013.

Blue Paper SAS aikoo tuottaa Stracelissa kierrätyskuidusta valmistettavia aaltopahvin raaka-aineita: aallotus- ja pintakartonkia. Tuotannon arvioidaan alkavan investointien jälkeen kuluvan vuoden syyskuussa.  Kartonkitehtaalle syntyy noin 130 uutta työpaikkaa, joita tarjotaan Stracelin entisille työntekijöille.

UPM Stracelin myynti oli osa UPM:n suunnitelmaa sopeuttaa aikakauslehtipaperi- ja sanomalehtipaperikapasiteettiaan maailmanlaajuisen asiakaskuntansa tarpeisiin. Suunnitelmat julkaistiin alun perin elokuussa 2011.

Lisätietoja antaa:
Jean-Marc Louvet, Johtaja, Ranskan projektit, UPM, Puh. +33 607 421 115

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

 

Aiheeseen liittyvät tiedotteet:

7.1.2013: Päällystetyn aikakauslehtipaperituotanto UPM Stracelin tehtaalla päättynyt

3.7.2012: UPM aloittaa neuvottelut Ranskan Strasbourgissa sijaitsevan Stracelin tehtaan laitteiden ja maa-alueiden myymiseksi

31.8.2011: UPM suunnittelee vähentävänsä 1,3 miljoonaa tonnia paperikapasiteettia Euroopassa


Tietoja toimituksille:

VPK
VPK Packaging Group NV on Brysselin pörssiin listautunut eurooppalainen pakkausalan yhtiö. Se omistaa 33 yritystä 12 Euroopan maassa. Yhtiön liikevaihto on 700 miljoonaa euroa ja sillä on yhteensä 3 000 työntekijää. www.vpkgroup.com

Klingele Papierwerke
Klingele on saksalainen, vuonna 1920 perustettu perheyhtiö, joka on yksi johtavista itsenäisistä aaltopahvin raaka-aineita ja aaltopahvipakkauksia valmistavista yhtiöistä. Yhtiöllä on yksi paperitehdas, kuusi integroitua aaltopahvitehdasta sekä seitsemän jatkojalostustehdasta Euroopassa ja Afrikassa. Sen liikevaihto on 340 miljoonaa euroa ja sillä on 1 250 työntekijää. www.kligele.com

UPM Stracel
UPM Stracelin paperitehdas valmisti päällystettyjä aikakauslehtipapereita. Strabourgissa sijaitseva tehdas työllistää 250 henkilöä. Tehdas perustettiin vuonna 1936. Tehtaan aikakauslehtipaperituotanto päättyi tammikuussa 2013.

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM:n Paperiliiketoiminta
UPM:llä on 22 uudenaikaista paperitehdasta Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Monet tehtaista toimivat paperinvalmistuksen ohella merkittävinä kierrätyskeskuksina ja bioenergian tuottajina. UPM Paperi työllistää lähes 13 000 henkilöä. Sen liikevaihto vuonna 2011 oli 7,2 miljardia euroa. Lisätietoja osoitteessa www.upmpaper.com.