UPM.FI

UPM käynnistää Aigrefeuillen jalostetehtaan myyntiprosessin

Sijoittajauutinen 17.1.2013 9.45 EET

(UPM, Helsinki, 17.1.2013 klo 09.45) – UPM käynnistää myyntiprosessin löytääkseen Ranskan jatkojalosteliiketoiminnalle uuden omistajan. UPM:n Sahaliiketoiminta-alueeseen kuuluva Aigrefeuillen jalostetehdas ja siihen liittyvä myyntiorganisaatio työllistävät yhteensä noin 45 henkilöä. Myyntiprosessi aloitetaan välittömästi ja se arvioidaan saatavan päätökseen heinäkuun 2013 loppuun mennessä.

UPM:n tavoitteena on löytää ostaja, joka jatkaa puunjalostusta Aigrefeuillessa. Mikäli UPM:lle esitetään sitova ostotarjous, yhtiö käynnistää Ranskan lainsäädännön edellyttämän henkilöstön konsultaatioprosessin.

Aigrefeuillen tehtaan myyntisuunnitelma on jatkoa sahaliiketoiminnan strategian uudistukselle, jonka UPM käynnisti huhtikuussa 2012. UPM kehittää sahaliiketoimintaa paikkakunnilla, joiden läheisyydessä toimii yhtiön paperi- tai sellutehdas.

Aigrefeuillen jalostetehtaan tuotanto jatkuu normaalisti myyntiprosessin aikana.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Anssi Klinga, UPM:n sahaliiketoiminta, puh. 050 466 1470

UPM Aigrefeuillen jatkojalostetehdas sijaitsee Länsi-Ranskassa. Tehtaalla valmistetaan sisä- ja ulkoverhouspaneeleita. UPM osti Aigrefeuillen jalostetehtaan vuonna 1999. Tehtaan vuosittainen kapasiteetti on 45 000 m3 jatkojalosteita, ja se työllistää noin 45 henkilöä.

UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa sekä jatkojalosteita  rakennus- ja puusepänteollisuuteen. Sahojen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 2,1 miljoonaa m3 sahatavaraa. UPM:n sahat ja jatkojalostustehtaat sijaitsevat Suomessa, Itävallassa, Ranskassa ja Venäjällä. UPM:n sahat Suomessa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Pietarsaaressa (Alholma), Korkeakoskella ja Porissa (Seikku). www.upmtimber.fi

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News