UPM.FI

Osakeohjelmat 2013 - 2015 UPM:n osakepohjaisissa kannustejärjestelmissä

Pörssitiedote 31.1.2013 13.15 EET

UPM-Kymmene Oyj             Pörssitiedote    31.1.2013 klo 13.15 EET

Osakeohjelmat 2013 - 2015 UPM:n osakepohjaisissa kannustejärjestelmissä

UPM:n hallitus on hyväksynyt yhtiön pitkän aikavälin kannustejärjestelmien eli tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän (Performance Share Plan) sekä bonusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän (Deferred Bonus Plan) mukaiset uudet osakepalkkio-ohjelmat kaudelle 2013 - 2015.

Pitkän aikavälin kannustejärjestelmät koostuvat vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää UPM:n hallituksen hyväksyntää.

Tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2013 – 2015 ansaintakriteerit ovat kumulatiivinen operatiivinen kassavirta ja kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS).

Bonusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit perustuvat konsernin käyttökatteeseen ja kunkin liiketoiminta-alueen käyttökatteeseen. Kauden 2013 - 2015 ohjelma koostuu yhden vuoden ansaintajaksosta (2013) ja sitä seuraavasta kahden vuoden rajoitusjaksosta (2014 - 2015).

Kauden 2013 - 2015 osakepalkkio-ohjelmien piiriin kuuluu yhteensä noin 620 henkilöä. Mikäli asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, näiden ohjelmien perusteella luovutettavien osakkeiden kokonaismäärä on arviolta enintään 3.000.000 osaketta. Edellä mainittu osakepalkkioiden arvioitu enimmäismäärä on ilmaistu palkkioiden bruttomääränä, josta vähennetään asianmukaiset verot ennen kuin osakkeet toimitetaan ohjelmien piirissä oleville henkilöille.

Osakkeet luovutetaan antamalla jo olemassa olevia osakkeita, joten ohjelmilla ei ole laimentavaa vaikutusta. Ansaintakriteerien saavuttamisen lisäksi palkkion saaminen on kummassakin ohjelmassa ehdollinen työsuhteen jatkumiselle. Kauden 2013 - 2015 ohjelmien perusteella ansaitut osakepalkkiot annetaan vuonna 2016.

Lisätietoja antaa:
Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM, puh. +358 204 15 0048

**

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm.com
www.twitter.com/UPM_News
www.upm.fi