UPM.FI

UPM osallistuu OL4:n kilpailutus- ja suunnitteluvaiheen rahoitukseen

Sijoittajauutinen 31.10.2011 15.00 EET

(UPM, Helsinki, 31.10.2011, klo 15.00) - UPM osallistuu Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön (OL 4) kilpailutus- ja suunnitteluvaiheeseen, mikäli TVO päättää vaiheen käynnistämisestä. UPM osallistuisi rahoitukseen yhtiön TVO-omistusta vastaavalla osuudella. UPM on osakkaana TVO:ssa Pohjolan Voima Oy:n kautta.

TVO:n kilpailutus- ja suunnitteluvaiheen tavoitteena on toteuttaa tarjouskilpailu sekä valita turvallinen ja kaikki uusimmat vaatimukset täyttävä laitosyksikkö.

Eduskunta vahvisti heinäkuussa 2010 valtioneuvoston myönteisen periaatepäätöksen TVO:n OL4-ydinvoimalaitosyksikölle. Periaatepäätöksen mukaan OL4:n rakentamislupa tulee jättää viimeistään kesäkuussa vuonna 2015. Kilpailutus- ja suunnitteluvaiheen jälkeen TVO:lla on edellytykset hakea valtioneuvostolta rakentamislupaa.

Lisätietoja antaa:
Tapio Korpeinen, Talous- ja rahoitusjohtaja, UPM, puh. 0204 15 0004

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 500 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi 

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com