UPM.FI
Artikkeli | tammi 19, 2017

Omistaja-arvo aina etusijalla

Björn Wahlroos valittiin vuonna 2008 UPM:n hallituksen puheenjohtajaksi. Pitkän uran pankkiirina tehneelle talousvaikuttajalle metsäteollisuus oli jo ennestään tuttu toimiala.

”Suomessa ja muissa Pohjoismaissa toimineen investointipankkiirin on lähes mahdotonta olla tutustumatta metsäteollisuuteen. Se tuntui tutuimmalta teollisuuden alalta ja haaste kiinnostavalta”, Wahlroos perustelee. Haasteita metsäyhtiön hallituksella on viime vuosina riittänyt. ”UPM on pystynyt sopeuttamaan kapasiteettinsa ja toimintatapansa tasapainoisella tavalla erittäin haasteellisessa toimintaympäristössä.”

Kaiken strategiatyön lähtökohtana ovat omistaja-arvon kasvattaminen ja osakkeenomistajien näkökantojen korostaminen. Wahlroosin mielestä osakkeenomistajan kannalta tärkeimpiä ovat olleet oikeat strategiavalinnat UPM:n Euroopan ja Pohjois-Amerikan (ENA) paperiliiketoiminnassa, joka on yhtiön suurin liiketoiminta-alue. ”Paperin kysyntä kehittyneissä maissa on ollut jatkuvassa laskussa, joten kyse on viivytystaistelusta. Siinä menestyvät yritykset, joilla on käytössään parhaimmat voimavarat.” UPM:n paperikoneet lyövät tehokkuudessa kilpailijat. Lisäksi tuotantokapasiteetin järkevä sijoittelu ja toiminnan hyvä suunnittelu ovat auttaneet pitämään tehtaiden käyttöasteet korkealla. ”Näin voimme säilyttää kannattavuutemme myös tilanteissa, joissa moni kilpailija joutuu elämään nälkärajalla. Kustannusjahti on työtä, jota on jatkettava myös tulevaisuudessa. "

Innovaatioista uutta kasvua

Wahlroosin aikana UPM on vienyt eteenpäin Biofore-strategiaansa, jossa bio- ja metsäteollisuuden vahvuudet yhdistämällä rakennetaan uutta kasvua sekä kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineliiketoiminta on aloittanut puupohjaisen uusiutuvan dieselin valmistuksen. UPM kehittää myös muun muassa puupohjaisia biokemikaaleja. Niiden kysynnän odotetaan kasvavan vahvasti tulevina vuosina. ”Olemme nyt kiinnostavassa teknologisessa vaiheessa, jossa puukuidun käytössä ja jalostamisessa tapahtuu paljon uusia asioita. Se avaa UPM:lle uusia mahdollisuuksia.”

Selluliiketoiminta on UPM:lle tärkeä kasvualue. Sellun kysyntä jatkaa kasvuaan etenkin kehittyvissä talouksissa. Wahlroos huomauttaa, että yhtiön jalansijaa sellumarkkinoilla vahvistavat tuotantolaitoksiin tehdyt investoinnit. UPM:n vahvuuksiin hän laskee sellutehtaiden tehokkuuden ja niissä käytettävän uusimman teknologian. ”Myös sellun oikealla myyntistrategialla on iso merkitys eli se, mitä sellua myymme muille ja minkä käytämme omaan tuotantoon.” UPM:n valmistamasta sellusta kaksi kolmasosaa lähtee asiakkaille eri puolille maailmaa, pääosin Eurooppaan ja Kiinaan. Yhtiön omat paperiliiketoiminnat ostavat sellusta kolmasosan.

upm-bioverno-renewable-diesel-bottle-winter

Puupohjainen UPM BioVerno vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosentilla.

Omistajat haluavat arvonnousun osinkoina

UPM:n keskeisenä tavoitteena on ollut viime vuosina yhtiön velkamäärän vähentäminen ja taseen vahvistaminen. Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä nettovelka putosi alle 1,5 miljardin euron, kun nettovelka vuonna 2008 oli 4,3 miljardia euroa. ”Valtava velkamäärä alkoi muodostua uhaksi. Yhtiön luottoluokitukset olivat tippuneet roskalainaluokkaan, josta on ollut työlästä päästä ulos. Luottoluokitukset eivät ole vieläkään parantuneet riittävästi, mutta ne tulevat paranemaan.”

Samaan aikaan UPM on pystynyt kuitenkin lisäämään vuosi vuodelta omistajille maksettavia osinkoja. ”UPM:n omistajissa on paljon esimerkiksi isoja säätiöitä, rahastoja ja ulkomaisia sijoittajia, jotka ottavat mieluiten osinkoina merkittävän osan yhtiön arvonnoususta. Silloin yhtiön on viisasta kuunnella heidän ääntään ja noudattaa vakaata ja melko avokätistä osinkopolitiikkaa.”

Investoinnit jatkuvat, mutta niitä tehdään entistä valikoidummin ja fiksummin. Esimerkiksi hän nostaa UPM:n mittavat investoinnit sellutehtaiden tehostamiseen ja tuotantokapasiteetin lisäämiseen Suomessa ja Uruguayssa. Jo toteutuneet tai työn alla olevat investoinnit nostavat kapasiteettia noin 500 000 tonnilla, mikä vastaa yhden perinteisen sellutehtaan kapasiteettia. ”Suhteellisen pienillä panostuksilla olemme pystyneet lisäämään huomattavasti tuotantokapasiteettia, kun tuotannon pullonkauloja on purettu."

UPM käynnisti 2016 uuden lähes 400 000 tonnin erikoispaperikoneen Kiinassa. Lisäksi UPM on ilmoittanut, että yhtiö selvittää edellytyksiä uuden lyhytkuitusellutehtaan rakentamiselle Uruguayhin. Vahva tase on hyvä selkänoja suunnitella uusia tarkoin kohdistettuja investointeja. ”Metsäteollisuuden historiasta tuskin löytyy tilannetta, jossa jokin yhtiö voi miettiä kaikessa rauhassa parin miljardin euron investointia ilman rahoitushuolia. UPM voi näin tehdä.”

upm-changshu-mill

Changshun paperikone 3

Vastuullisuuden merkitys korostuu

Uusille investoinneille antavat pontta maailmantalouden näkymät, joiden pohjavire on Wahlroosin arvion mukaan positiivinen. ”Maailmantalouden odotetaan kasvavan 3–4 prosentin vuosivauhtia seuraavan 5–10 vuoden aikana. Kiina ja Intia vetävät kasvua. Valitettavasti Euroopasta näyttää tulleen maailmantalouden sairas mies.”

Wahlroos huomauttaa, että vastuullisesti toimiva yritys hallitsee riskejä yleensä muita paremmin ja tuo omistajilleen vakaamman tuoton pitkällä aikavälillä. Hänestä on tärkeää, että UPM edistää määrätietoisesti vastuullisia toimintatapoja sekä omassa liiketoiminnassaan että koko arvoketjun osalta. ”Minulle vastuullisuus on sitä, että olemme ensisijaisesti vastuullisia niille, jotka ovat laittaneet eniten resursseja likoon meidän yhtiöömme. Tämä tarkoittaa, että olemme ennen muuta vastuussa osakkeenomistajille ja toissijaisesti rahoittajille. Lisäksi olemme vastuussa siitä, että yhtiö toimii kaikkien lakien ja parhaiden normien mukaan. Näin kannamme vastuumme muita sidosryhmiä ja koko yhteiskuntaa kohtaan.”

Wahlroos korostaa myös vastuullisen henkilöstöpolitiikan merkitystä. ”Olemme panostaneet viime vuosina vahvasti esimerkiksi työturvallisuuteen. Työ on tuottanut tulosta. UPM:n työturvallisuustilastot ovat parantuneet dramaattisesti.”

Lue lisää

Artikkeli on ilmestynyt aikaisemmin Biofore-lehdessä

Paperikone 3:n avajaiset Changshussa Kiinassa 2016

UPM kasvatti Kymin sellutehtaan tuotantokapasiteettia 170 000 tonnilla

UPM vastuullisena sijoituskohteena

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella maailmanlaajuisesti. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.

Lue lisää UPM:stä sijoituskohteena.

 

Matti Remes