UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • UPM teollisuuden johtava yritys Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä jo viidettä kertaa peräkkäin
Artikkeli | 09/09/2016 10:08:00

UPM teollisuuden johtava yritys Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä jo viidettä kertaa peräkkäin

UPM on listattu metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2016-2017 jo viidettä kertaa peräkkäin. Indeksi käyttää luokkansa paras -lähestymistapaa, jossa mukaan luetaan kaikilla toimialoilla yritykset, jotka suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin kestävän kehityksen mittareilla arvioituna.

 

”Listauksemme Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä osoittaa, että olemme onnistuneet yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa ja että asia on noteerattu myös laajemmin," UPM:n sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja Pirkko Harrela sanoo.

"Uskomme, että asiakkaat, sijoittajat sekä muut sidosryhmämme arvostavat vastuullista toimintaamme, jolla hallitaan riskejä ja luodaan liiketoimintamahdollisuuksia. Innovaatiot, kuten kevyemmät painopaperilaadut, uusiutuva diesel sekä lääketieteen loppukäyttöihin soveltuvat biokemikaalit hyödyttävät sidosryhmiämme ja yhteiskuntaa, ja lisäävät yhtiön arvoa,” hän jatkaa.

Arvokasta tietoa

UPM saavutti korkeita pistemääriä arvioinnin useilla osa-alueilla. Yhtiö on perinteisesti suoriutunut hyvin ympäristövastuullisuudessa ja se näkyi myös arvioinnissa. Tuotevastuu, metsien monimuotoisuus, kestävän kehityksen mukainen kuidun ja sellun hankinta, kestävä metsänhoito sekä ympäristöraportointi saivat kaikki maksimipisteet.

Sosiaalisen vastuun osalta sidosryhmäyhteistyö, toiminnan sosiaaliset vaikutukset paikallisyhteisöihin ja sosiaalisen vastuullisuuden raportointi saivat nekin huippupisteet.

Arvioinnin taloudellisen vastuun osa-alueella toimitusketjun hallinta, liiketoimintapojen ohjeistus ja verotuksen käytännöt keräsivät korkeimmat pisteet eli yli 90 pistettä sadasta.

“Dow Jones on meille arvokas benchmark ja saamme sitä kautta arvokasta palautetta päivittäisestä toiminnastamme. Listaus osoittaa että olemme menneet johdonmukaisesti eteenpäin mutta samalla täytyy muistaa että kilpailu kovenee. Toiminnan jatkuva kehittäminen on tärkeää,” UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren toteaa.

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin vuosittaisen arvioinnin tekee vastuulliseen sijoittamiseen erikoistunut RobecoSAM. Se tarkastelee maailman johtavia yrityksiä laaja-alaisesti taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Indeksi arvioi mm. yritysten toimia ilmaston muutoksen hillitsemiseksi sekä yrityksen toimitusketjuun, työvoimaan, hallintoon ja riskienhallintaan liittyviä käytäntöjä.  

Lue lisää UPM:n vastuullisuudesta »