UPM.FI

Muutoksia UPM:n toiminnanohjausjärjestelmissä

 

Toiminnanohjausjärjestelmät muuttuvat Suomen sellutehtaissa, taloustoiminnoissa ja pääkonttorin ostotoiminnoissa 1.1.2021. Muutokset eivät vaikuta muiden UPM:n liiketoiminta-alueiden ostotoimintoihin tässä vaiheessa.

 

Nykyiset järjestelmämme korvataan nykyaikaisemmilla toiminnanohjausjärjestelmillä. Uudet järjestelmät mahdollistavat jatkossa kaikille entistä paremmat digitaaliset työkalut.

Muutosten vaikutukset eri toimittajaryhmille tullaan kommunikoimaan joulukuun 2020 aikana.

Tarvittaessa voitte lähettää kysymykset myös osoitteeseen supplier.support@upm.com. Sähköposti on käytössä tammikuun 2021 loppuun asti. Ensisijainen viestintäkieli on englanti.

Tärkeimmät muutokset ovat:

 • Pääkonttoriostoissa otamme käyttöön SAP Ariba työkalun. Toimittajia tullaan pyytämään erikseen rekisteröitymään järjestelmään, kun asia on ajankohtainen.
 • Suomen Sellutehtailla otetaan käyttöön uusi SAP – pohjainen toiminnanohjausjärjestelmä
 • Laskunkäsittelyjärjestelmässä muuttuu Pulp Administration (selluliiketoiminnan hallinto) -laskutusosoite. Muut laskutusosoitteet pysyvät samoina:
  • Group Head Office: 00371041090011144
  • R&D Research Center: 00371041090011901
  • Logistics Sourcing: 00371041090011244
  • Pulp Administration: 003710410900582 (uusi!)
  • Kaukas Pulp Mill: 0037104109001006
  • Kymi Pulp Mill: 00371041090011116
  • Pietarsaari Pulp Mill: 0037104109001014
  • RaumaCell Pulp Mill: 0037104109001010

Sellutehtaiden raaka-aine- ja kemikaalihankintojen osalta: 

 • Puiteostotilaukset korvataan puitesopimuksilla
 • Puiteostotilaukset uusitaan joulukuun 2020 aikana ja uudet puitesopimukset astuvat voimaan toimituksille 1.1.2021 alkaen.
 • Joulukuu 2020 laskutetaan vielä vanhojen tilausnumeroiden perusteella.
 • Jos tilausnumeronne muuttuu, tulemme ilmoittamaan teille uudet numerot joulukuun aikana.
 • Tilattavat tuotteet eivät tule muuttumaan, eikä muutoksella ole vaikutusta sovittuun hinnoitteluun.

Kriittiset päivämäärät

Talouden järjestelmävaihdokset keskeyttävät maksun ajalla 30.12.2020-11.1.2021. Vuoden 2021 ensimmäinen laskunmaksupäivämäärä on 12.1.2021.

Kriittiset päivämäärät vuodenvaihteen bulk- kemikaalien sekä kappaletavaroiden toimituksissa:

Sellutehtailla: RAPU- punnitusjärjestelmä on pois käytöstä 31.12.2020 klo 15 - 1.1.2021 klo 15. Pyydämme hoitamaan bulk- kemikaalien toimitukset ennen 31.12.2020 klo 15 tai välittömästi 1.1.2021 klo 15 jälkeen. Myös kemikaalien ja muiden tuotteiden kappaletavaratoimitukset pyydetään hoitamaan ajoissa ennen vuoden viimeistä päivää.

Mikä ei muutu:

 • UPM:n yhtiöiden y-tunnukset
 • UPM:n hankintakontaktit konsernissa ja liiketoimintayksiköissä.
 • Urakoitsijaportaalin käyttö tehtailla
 • UPM vastaanottaa jatkossakin vain e-laskuja