UPM.FI

Koronaviruksen ehkäiseminen UPM:n toimipaikoissa

UPM on ryhtynyt toimiin suojellakseen omaa ja liikekumppaniensa henkilöstöä koronavirukselta näiden työskennellessä UPM:n toimipaikoissa.

Ensisijaisesti noudatetaan aina kussakin maassa voimassa olevia viranomaisohjeita - erityisesti matkustusrajoituksia sekä karanteeni- ja eristäytymisohjeita.

Kaikissa UPM:n toimipaikoissa on voimassa seuraavat varotoimet ja toimintamallit, joita myös kaikkien toimipaikoissa toimivien alihankkijoiden ja heidän henkilöstönsä tulee noudattaa:

  • Kaikkien alihankkijoiden ja vierailijoiden tulee täyttää ja allekirjoittaa koronavirusta koskeva selvityslomake ennen UPM:n toimipaikaan saapumista ja pidettävä lomake mukana koko vierailun ajan sekä esitettävä se pyydettäessä.
  • Sairaana työpaikalle saapuminen on kielletty
  • Mikäli työntekijä sairastuu työpäivän aikana, tulee hänen lähteä kotiin välittömästi ja ottaa tarvittaessa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin
  • Henkilöstön tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta
  • Työpaikalla tulee pidättäytyä kättelystä ja ylläpitää riittävää turvaetäisyyttä (2m) muihin ihmisiin

Edellä mainittu selvityslomake-käytäntö ei koske tavarantoimittajien ja kuljetusyritysten kuljetushenkilöstöä. Sen sijaan heidän tulee yleisten ohjeiden lisäksi noudattaa seuraavia toimintaohjeita:

  • Kuljettajat, jotka ovat olleet toisessa maassa viimeisen 14 vuorokauden aikana voivat tuoda tai hakea kuorman UPM:n toimipaikasta vain, mikäli he ovat täysin terveitä
  • Kuljettajien tulee minimoida kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa olleessaan UPM:n alueella ja pysyä ensisijaisesti ajoneuvossa purun ja lastauksen aikana

Eri toimipaikossa voi lisäksi olla voimassa yksikkökohtaisia poikkeusjärjestelyitä normaaliin toimintaan ja alueella liikkumiseen liittyen, jotka tulee selvittää ennen alueelle saapumista.