Koronaviruksen ehkäiseminen UPM:n toimipaikoissa

Ensisijaisesti noudatetaan aina kussakin maassa voimassa olevia viranomaisohjeita - erityisesti matkustusrajoituksia sekä karanteeni- ja eristäytymisohjeita.

  • Sairaana työpaikalle saapuminen on kielletty
  • Mikäli työntekijä sairastuu työpäivän aikana, tulee hänen lähteä kotiin välittömästi ja ottaa tarvittaessa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin
  • Henkilöstön tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta

Eri toimipaikossa voi lisäksi olla voimassa yksikkökohtaisia poikkeusjärjestelyitä normaaliin toimintaan ja alueella liikkumiseen liittyen, jotka tulee selvittää ennen alueelle saapumista.