UPM.FI

Koronaviruksen ehkäiseminen UPM:n toimipaikoissa

UPM on ryhtynyt toimiin suojellakseen omaa ja liikekumppaniensa henkilöstöä koronavirukselta näiden työskennellessä UPM:n toimipaikoissa.

Ensisijaisesti noudatetaan aina voimassa olevia viranomaisohjeita. Kaikissa UPM:n toimipaikoissa on voimassa seuraavat varotoimet ja toimintamallit, joita myös kaikkien toimipaikoissa toimivien alihankkijoiden ja heidän henkilöstönsä tulee noudattaa:

  • Sairaana työpaikalle saapuminen on kielletty
  • Mikäli työntekijä sairastuu työpäivän aikana, tulee hänen lähteä kotiin välittömästi ja ottaa tarvittaessa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin
  • Henkilöstön tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta
  • Henkilöt, jotka ovat saapuneet viimeisen 14 vuorokauden aikana toisesta maasta, eivät saa tulla UPM:n toimipaikkoihin
  • Työpaikalla tulee pidättäytyä kättelystä ja ylläpitää kohteliasta etäisyyttä muihin ihmisiin

Tavarantoimittajien ja kuljetusyritysten kuljetushenkilöstöä koskevat edellä mainittujen lisäksi seuraavat toimintaohjeet:

  • Kuljettajat, jotka ovat olleet toisessa maassa viimeisen 14 vuorokauden aikana voivat tuoda tai hakea kuorman UPM:n toimipaikasta vain, mikäli he ovat täysin terveitä
  • Kuljettajien tulee minimoida kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa olleessaan UPM:n alueella ja pysyä ensisijaisesti ajoneuvossa purun ja lastauksen aikana

Eri toimipaikossa voi lisäksi olla voimassa yksikkökohtaisia poikkeusjärjestelyitä normaaliin toimintaan ja alueella liikkumiseen liittyen, jotka tulee selvittää ennen alueelle saapumista.