UPM.FI

UPM:n ja sen edeltäjäyhtiöiden osakehistoria

 

Yritysostot

 

UPM-Kymmene syntyi syksyllä 1995, kun Repola Oy ja Kymmene Oy päättivät yhdistyä. Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaan tapahtuma käsitellään siten, että Repola Oy osti Kymmene Oy:n. UPM-Kymmene Oyj perustettiin fuusiossa 30.4.1996.

UPM:n edeltäjäyhtiöiden paperiset osakekirjat

 

Jos hallussanne on UPM-Kymmene Oyj:n edeltäjäyhtiöiden Kymmene Oy:n, Repola Oy:n tai Rauma-Repola Oy:n tai näiden edeltäjäyhtiöiden paperisia osakekirjoja tai väliaikaistodistuksia, teillä ei enää ole mahdollisuutta vaihtaa niitä UPM-Kymmene Oyj:n arvo-osuuksiksi, koska UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2017 päätti, että oikeus yhtiön yhteiselle arvo-osuustilille kirjattuihin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty.

Alla olevassa liitietiedostossa on lisätietoja UPM:n ja edeltäjäyhtiön osakkeiden historiasta.

 

Rahastoanti 2003

 

Vuoden 2003 rahastoannissa yhdellä vanhalla osakkeella sai vastikkeetta yhden uuden osakkeen. Yhtiökokous päätti korottaa yhtiön osakepääomaa 445 042 090,50 euron rahastoannilla 890 084 181,00 euroon. Uusia osakkeita annettiin yhteensä 261,789,465 kappaletta. Oikeus rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin oli osakkeenomistajalla, joka oli täsmäytyspäivänä 24.3.2003 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.