Osake

 

Osakepääoma (€)

EUR 889 572 283,00

Osakkeiden määrä (viimeisin muutos 13.11.2014)

533 735 699

Osakkeiden enimmäismäärä
(Osakkeiden enimmäismäärä valtuutukset mukaan lukien)

​558 735 699

Valtuutukset

UPM:n yhtiökokous 31.3.2020 antoi hallitukselle seuraavan valtuutuksen:

Omien osakkeiden osto:
UPM:n 31.3.2020 pidetty yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus voi päättää enintään 50 000 000 osakkeen ostamisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus ​50 000 000
Ostetut osakkeet ​0
​Keskihinta EUR ​0
Hankintahinta yhteensä ​0
​Päivitetään ​Päivittäin

 

UPM:n yhtiökokous 31.3.2020 antoi hallitukselle seuraavan valtuutuksen:

Osakemäärän korotusvaltuudet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet: 
Uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia vanhoja osakkeita luovuttaa yhteensä enintään 25 000 000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 30.9.2021 saakka.

Osakkeenomistajan velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous


Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajalla on velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous, jos osakkeenomistajan ääniosuus yhtiössä kasvaa yli 30 tai yli 50 prosentin. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole julkisen ostotarjouksen tekemistä koskevia säännöksiä. 

Osakassopimukset

UPM:n tiedossa ei ole osakassopimuksia, jotka liittyisivät yhtiön omistukseen tai äänivallan käyttöön.

 
Sivua muokattu viimeksi 31.03.2020