Varsinainen yhtiökokous 2024

UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2024 Helsingin Messukeskuksessa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja päätti, että vuodelta 2023 jaetaan osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 toimielinten palkitsemisraportin ja toimielinten palkitsemispolitiikan sekä valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, omien osakkeiden hankinnasta ja päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Melanie Maas-Brunner.

 

Yhtiökokousasiakirjat

 
 

agm@upm.com