UPM.FI

Varsinainen yhtiökokous 2021

 

UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidettiin 30. maaliskuuta 2021. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja päätti, että vuodelta 2020 jaetaan osinkoa 1,30 euroa osakkeelta. Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2020 ja valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, omien osakkeiden hankinnasta ja lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Jari Gustafsson. Hallituksesta jäivät pois Ari Puheloinen ja Veli-Matti Reinikkala.

 
 
 

Yhtiökokousasiakirjat

 
 

 

Sijoittajasuhteet:  ir@upm.com