UPM.FI

Varsinainen yhtiökokous 2020

 

UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 31. maaliskuuta klo 14.00 alkaen Finlandia-talossa Helsingissä (Mannerheimintie 13). Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus ilmoituksella, joka julkaistaan tällä internetsivulla sekä pörssitiedotteena arviolta 30.1.2020.

 

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen kirjallinen pyyntö saada vaatimansa asia UPM-Kymmene Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 15.1.2020 mennessä.

Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan postitse tai sähköpostilla alla olevaan osoitteeseen:

 

UPM-Kymmene Oyj, Hallitus

PL 380

00101 Helsinki