UPM.FI

Tilintarkastus

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan UPM:llä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkion. Hallituksen tarkastusvaliokunta valmistelee hallituksen ehdotuksen yhtiökokoukselle yhtiön tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioksi ja suosittelee tilintarkastajan valintaa hallitukselle.

 

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Mikko Nieminen,joka on ollut tässä asemassa 4.4.2019 alkaen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella.

Tilintarkastajan palkkiot

Milj. euroa 2021 2020 2019 2018 2017
Tilintarkastuspalkkio 3,4 3,8 3,1 2,4 2,3
Tilintarkastukseen liittyvät palvelut 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1
Veropalvelut 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3
Muut palvelut 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5
Yhteensä 4,2 4,5 4,0 3,2 3,2
 

Tarkastusvaliokunta arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta, toimintaa ja palveluja vuosittain. Lisäksi tarkastusvaliokunta kilpailuttaa tilintarkastuspalvelut säännöllisin väliajoin. Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi (kalenterivuosi) ja tilintarkastajan tehtävä päättyy tilintarkastajan valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. UPM:n yhtiökokouksen valitsema tilintarkastusyhteisö toimii pääsääntöisesti myös yhtiön suomalaisten tytäryhtiöiden tilintarkastajana, ja sen kanssa samaan ketjuun kuuluvat tilintarkastusyhtiöt yhtiön muiden tytäryhtiöiden tilintarkastajana.

Tilintarkastaja antaa UPM:n osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi havainnoistaan kaksi kertaa vuodessa UPM:n hallitukselle ja neljännesvuosittain tarkastusvaliokunnalle.

Tarkastusvaliokunta käsittelee tilintarkastajan vuosittaisen tarkastussuunnitelman ja hyväksyy tilintarkastuksesta ja muista kuin tilintarkastuspalveluista maksettavien palkkioiden enimmäismäärät. Tilintarkastaja raportoi valiokunnalle neljännesvuosittain tilintarkastukseen liittyvistä toimenpiteistään ja suorittamistaan muista kuin tilintarkastuspalveluista sekä kertyneistä palkkioista. Valiokunta käy läpi näihin liittyvät laskut, ja jos laskut ovat tarkastussuunnitelman mukaisia ja sovittujen enimmäismäärien rajoissa, hyväksyy ne.