UPM.FI
  • Yhteistyö
  • Ratsastusretki Ilmastorepun kanssa herätti miettimään ilmastonmuutosta ja äärisäitä
Blogi | 07/09/2021 13:14:25

Ratsastusretki Ilmastorepun kanssa herätti miettimään ilmastonmuutosta ja äärisäitä

Nuoret ovat huolissaan siitä, että päättäjät ovat vanhoja eivätkä välttämättä ajattele tulevaisuutta. Tiia Suomalainen haluaa keskustella ilmastoasioista seuraajiensa kanssa toivon kautta.

Opiskelija ja sosiaalisen median vaikuttaja Tiia Suomalainen kävi metsässä ratsastamassa ja keräsi samalla seuraajiensa ajatuksia ilmastonmuutokseen liittyen. Sateisesta säästä huolimatta Ilmastoreppu-retki oli rentouttava.

”Olen kotoisin maalta ja pidin aiemmin luontoa itsestäänselvyytenä. Nykyään, kun asun kaupungissa, arvostan luontoa erityisen paljon ja metsäretket ovat aina rentouttavia.”

Retki herätti myös pohtimaan ilmastonmuutosta ja äärimmäisiä sääilmiöitä.

”Siinä sateessa mietin, että kunpa sateet meillä pysyisivät tällaisina tavallisina kesäsateina, eivätkä äärisäät lisääntyisi. Toivoisin myös, että Suomessa olisi jatkossakin neljä vuodenaikaa”, Suomalainen miettii.

UPM:n ja Suomen Partiolaisten Ilmastoreppu-yhteistyön tarkoituksena on kannustaa nuoria keskustelemaan ilmastoasioista. Nuorten ajatuksia kerätään reppuun, joka annetaan vuoden lopussa eteenpäin pääministerille.

”Uskon, että jokainen meistä voi tehdä jotakin ja pienilläkin teoilla on merkitystä. Silti isot linjat ja ratkaisut saadaan aikaan vaikuttamalla päättäjiin, ja sitä tässä kampanjassa pyritään tekemään", Suomalainen sanoo.

Lue lisää yhteistyöstämme Partion kanssa.

Vaikeita kysymyksiä ekologisuudesta

Ilmastoasioihin ja ekologisuuteen liittyy Suomalaisen mielestä joitakin erityisen vaikeita aiheita, joita hän pohtii paljon itsekin.

”Esimerkiksi ruuan ekologisuus on hankala aihe, johon liittyy paljon kysymyksiä. Vaikka keskustelussa mukana olisikin asiantuntijoita, ei siltikään välttämättä tiedetä, mikä olisi paras ratkaisu.”

Hän toivoisikin, että ekologisuudesta olisi enemmän luotettavaa tutkimustietoa, mutta haluaa myös keskustella aiheesta seuraajiensa kanssa.

Kysymystä ruokailun ekologisuudesta monimutkaistaa myös ruokailuvälineiden ja ruokapakkausten materiaali. Tällaisilla valinnoilla on merkitystä, sillä uusiutuvat materiaalit ovat ilmastoystävällisempiä kuin fossiilipohjaiset. UPM valmistaa ja kehittää puupohjaisia pakkausmateriaaleja esimerkiksi uusiutumattoman muovin korvaamiseksi ruokapakkauksissa.

Somekeskustelua toivon kautta

Ilmastoasioiden ja -kysymysten nostaminen esiin omissa sosiaalisen median kanavissa on Tiia Suomalaiselle tärkeää.

”Seuraajani ovat aika valveutuneita, mutta siellä saattaa olla joukossa myös ihmisiä, jotka eivät ole ajatelleet ilmastoasioita niin paljon. Haluan herättää tunteita ja keskustelua, koska tämä aihe on tärkeä.”

Suomalaisen mielestä sosiaalisessa mediassa voisi herättää keskustelua hyvinkin suoralla puheella, mutta itse hän sanoo valinneensa toisen tien.

Haluan enemmänkin lähestyä ilmastoasiaa toivon kautta, ja siitä näkökulmasta, mitä seuraajat voivat tehdä sen eteen. Omien ajatusten kertominen Ilmastoreppua varten on yksi tällainen asia.

Päättäjiltä toivotaan suuntautumista tulevaisuuteen

Seuraajien kommenteissa Suomalaisen Ilmastoreppu-retken keskustelussa korostui erityisesti huoli siitä, että päättäjien keski-ikä on korkea, eivätkä he välttämättä ajattele ilmastoa tai tulevaisuutta tarpeeksi. Moni sanoi myös olevansa huolissaan siitä, että isoja päätöksiä tehdään enemmän talouskasvu kuin ilmasto edellä.

”Minustakin päättäjien tulisi miettiä enemmän tulevaisuutta ja tulevia sukupolvia. Päättäjien kentän pitäisi myös olla laajempi. Olisi hienoa, jos Suomi voisi olla ilmastoasioissa edelläkävijä ja näyttää esimerkkiä.”

Kuvat: Tiia Suomalainen