UPM x Suomen Partiolaiset

Luomme keskustelua ilmastonmuutoksesta,
vastuullisesta kuluttamisesta ja metsistä.

 

UPM:n ja Suomen Partiolaisten yhteistyön tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja vuoropuhelua nuorten sekä eri toimijoiden välillä ilmastonmuutoksesta ja vastuullisuudesta. Yhteistyötä toteutetaan laajasti vuosina 2020-2022.

 

Ilmastoreppu pääministerille

UPM ja Suomen Partiolaiset ovat tarttuneet tekoihin, kun yhdessä keräämme Ilmastoreppua annettavaksi pääministerillemme.

Yhteisessä hankkeessamme käymme nuorten kanssa keskustelua ilmastonmuutoksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, kestävistä valinnoista, metsistä ja metsätaloudesta.

Valitut sosiaalisen median vaikuttajat yhdessä kutsuttujen vieraiden kanssa käyvät keskustelua teeman mukaan, ja aktivoivat nuoret mukaan keskusteluun.

 
 

Erätauko-keskustelut ympäri Suomen

Partio järjestää kuukausittain Erätauko-keskustelumenetelmällä keskusteluja. Kutsumme mukaan keskustelemaan erilaisia ihmisiä eri taustoista, jotka yhdessä voivat kertoa kokemuksistaan ja ajatuksistaan ilmastonmuutoksesta ja metsätaloudesta. Tavoitteena on saada myös nuorten ääni kuuluviin.

Yhdessä Ilmastoreppu pääministerille –kampanjan aloitteiden kanssa Erätauko-keskusteluista tulleet aloitteet viedään ilmastoreppuun mukaan ja annetaan pääministerille.

Lue lisää Erätauko-säätiöstä

Kuvalähde: Suomen Partiolaiset / Atte Kesti

Johtajatulet 2021

Kestävä kehitys, ilmasto ja metsät ovat keskeinen osa sekä partion että UPM:n strategiaa ja arvopohjaa. Näihin kaikkiin vaikutetaan keskeisesti johtamisella, ja se yhdistääkin vahvasti Suomen suurinta nuorisojärjestöä sekä kansainvälistä, biotalouden edelläkävijää. UPM:n näkyminen ja osallistuminen Johtajatuliin on luonnollinen osa kumppanuuttamme.

UPM kumppanina Johtajatulilla

Lue lisää Johtajatulista

Kuvalähde: Suomen Partiolaiset / Atte Kesti

Kajo - Finnjamboree 2022

Yhteistyö huipentuu vuonna 2022, jolloin on Suomen Partiolaisten järjestämä suurleiri Kajo – Finnjamboree 2022. Leiri pidetään Evolla, Hämeenlinnassa 15.-23.7.2022. UPM on suurleirin pääyhteistyökumppanina. Suomen Partiolaisten järjestämälle suurleirille odotetaan osallistuvan n. 20 000 partiolaista. Tapahtuman suunnitelmat tarkentuvat myöhemmin.

Lue lisää suurleiristä

Kuvalähde: Suomen Partiolaiset / Markus Kuoppala

 

Lue lisää