UPM.FI
  • Vastuullisuus
  • Pandemiaturvallisuus: Riskien tunnistamisesta käytännön ratkaisuihin
Artikkeli | 03/25/2021 09:02:28

Pandemiaturvallisuus: Riskien tunnistamisesta käytännön ratkaisuihin

Nopea reagointi määrätietoisin ottein sekä mahdollistamiseen keskittyvä turvallisuuskulttuuri on auttanut selviytymään hyvin pandemian aikana.

Keväällä 2020 puhjennut COVID-19-pandemia otettiin heti alusta lähtien vakavasti. Saimme aikaisessa vaiheessa ajantasaista tietoa Kiinan yksiköiltämme ja perustimme heti koronavalmiusryhmän seuraamaan tilanteen kehittymistä ja antamaan ohjeistuksia henkilöstöllemme.

Turvallisuus ja johtaminen kriittisessä roolissa poikkeusolosuhteissa

”Vaikka olemme hyvin turvallisuusorientoitunut yhtiö ja tottuneita tekemään huolellista riskien arviointia, maailmanlaajuinen pandemia oli silti sen luokan asia, jota emme pystyneet etukäteen kuvittelemaan. Tilanteeseen reagoimisessa meitä auttoi kuitenkin vahva kulttuuri ja kokemus parhaiden käytäntöjen jakamisesta yli liiketoimintojen ja maarajojen”, sanoo UPM:n työterveys- ja turvallisuusjohtaja Merja Partio.

UPM:n globaalista turvallisuusverkostosta olikin Partion mukaan hyötyä kokonaiskuvan muodostamisessa ja paikallisviranomaisten ohjeiden seuraamisessa. Poikkeustilassa oli hänestä erityisesti merkillepantavaa, kuinka tehokkaasti yhtiön turvallisuustyö ja -periaatteet kääntyivät käytännön toimenpiteiksi.

Tilanteeseen reagoimisessa meitä auttoi kuitenkin vahva kulttuuri ja kokemus parhaiden käytäntöjen jakamisesta yli liiketoimintojen ja maarajojen.

Turvallisuus ei ole sattumaa UPM:n tehtailla

”Pystyimme riskienhallinnan kokemuksellamme luomaan nopeasti ratkaisuja ja laatimaan UPM-laajuiset ohjeistukset, mutta myös antamaan paikallisesti vastuuta ohjeiden toteutuksesta. Meillä on erilaisia työympäristöjä toimistoista tehtaisiin, joten ohjeita on sovellettu kunkin toimipaikan erityispiirteet huomioiden”, Partio kertoo.

Turvallisuus ja työhyvinvointi

Huomio hygieniaan, kanssakäymiseen ja liikkumiseen

UPM:n toimipaikoissa on tehty paikalliset riskiarvioinnit sekä liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat. Kaiken keskiössä on ollut varmistaa, että työntekijämme pysyvät terveinä pandemian aikana. Käytännön keinoja virukselta suojautumiseksi ovat olleet paitsi suojavarusteiden käyttö ja siivouksen tehostaminen, myös erilaiset erityisjärjestelyt lähikontaktien välttämiseksi.

”Olemme pyrkineet myös esimerkiksi tuotantoympäristössä muodostamaan mahdollisimman vakiintuneita työryhmiä eli jakamaan tiimejä siten, että samat ihmiset työskentelevät samoissa vuoroissa ja liikkuvat samoissa yhteiskuljetuksissa”, Partio sanoo.

Yksi vaativimmista ympäristöistä poikkeusjärjestelyiden kannalta on ollut Uruguayn Paso de Los Torosiin nousevan uuden sellutehtaan työmaa, jossa työskenteli vuoden 2020 lopulla jopa 3000 ihmistä.

”Olemme onnistuneet pitämään työmaan normaalisti käynnissä turvallisuudesta tinkimättä muun muassa porrastamalla ihmisten kulkemista ja rajaamalla kulkureittejä. Haasteelliseksi työmaan tekee  suuri työntekijöiden määrä ja lukuisat alueella liikkuvat asiantuntijatahot  ja tavarantoimittajat. Vierailijoille on tiedotettu turvasäännöistämme ja myös urakoitsijoita testattu aktiivisesti”, Partio kertoo.

Mahdollistamisen kautta

Tärkein oppi poikkeustilanteesta on Partion mielestä ollut tasapainon löytäminen ohjeistusten ja järjestelyiden osalta siten, että tilanteeseen suhtauduttaisiin sen vaatimalla vakavuudella.

”Pääperiaatteena on ollut  turvallisen työympäristön varmistaminen ja liiketoiminnan jatkuminen. Tämän olemme pyrkineet ottamaan huomioon myös ohjeistuksia laadittaessa”, Partio sanoo

”Olemme keskittyneet ratkaisuihin ja mahdollistamiseen sen sijaan, että kieltäisimme kaikkea. Totesimme heti keväällä turvallisuustyöryhmässä, ettei tämä tilanne tule menemään ihan pian ohi, joten on tärkeää suunnitella tulevaisuutta pitkällä tähtäimellä ja hakea aktiivisesti selviytymiskeinoja eikä keskittyä ongelmien osoitteluun. Tämä on varmasti myös osaltaan auttanut henkilöstöämme suhtautumaan tilanteeseen oikealla tavalla.”

Teksti Timo Nykänen