UPM.FI
  • Sellu
  • IPCC:n raportti: metsäsektorilla on erityinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa
Artikkeli | 05/10/2022 11:43:19 | 4 min Lukuaika

IPCC:n raportti: metsäsektorilla on erityinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa

IPCC:n tuoreimman ilmastonmuutoksen torjuntaa käsittelevän raportin mukaan päästövähennystoimia on kiihdytettävä seuraavan vuosikymmenen aikana, jotta kansainväliset tavoitteet ilmaston lämpenemisen rajaamiseksi olisi mahdollista saavuttaa.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) painottaa, että valtioiden tähän mennessä ilmoittamat päästövähennyssitoumukset eivät ole riittäviä, jotta ilmaston lämpeneminen voitaisiin rajata 1,5 asteeseen vuosisadan loppuun mennessä. Kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvussa kaikilla sektoreilla ja viime vuosikymmenellä keskimääräiset päästöt olivat korkeammat kuin koskaan aiemmin.

Lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen tai maksimissaan kahteen asteeseen vaatii nopeita päästövähennystoimia kaikilla sektoreilla sekä merkittäviä energiajärjestelmän muutoksia. Energiasektorin muutokseen sisältyy fossiilisten polttoaineiden käytön merkittävä väheneminen, laajamittainen sähköistäminen, parantunut energiatehokkuus sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten vedyn hyödyntäminen.

Maa- ja metsätalouden sekä muun maankäytön sektori kykenee IPCC:n mukaan huomattaviin päästövähennyksiin sekä poistamaan ja varastoimaan laajasti hiilidioksidia. Maankäyttö ei kuitenkaan voi kompensoida muiden sektoreiden viivästyneitä päästövähennyksiä. Vastatoimet voivat edistää luonnon monimuotoisuutta, auttaa meitä sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja varmistaa toimeentulon sekä ruoan, veden ja puun saannin.

Verla_Forest Trail 2020_06.jpg

Metsäteollisuus vastaa useisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin

Raportti nostaa esiin seuraavat kolme keskeistä syytä sille, että maa- ja metsätalouden sekä muun maankäytön sektori on erityisasemassa kasvihuonekaasupäästöjen kannalta:

  1. Toisin kuin muut sektorit, se pystyy tarjoamaan raaka-aineita ilmastonmuutoksen torjumiseksi muilla alueilla, kuten energiantuotannossa, teollisuudessa ja rakennetuissa ympäristöissä. Sektori pienentää myös omalta osaltaan päästöjä ja poistaa merkittäviä määriä hiiltä ilmakehästä suhteellisen edullisesti.
  2. Sen päästöprofiilissa on muista sektoreista poiketen enemmän muita kaasuja kuin hiilidioksidia (N2O and CH4). Päästövähennystoimien vaikutus riippuu siitä, mitkä kaasut ovat niiden kohteena, sillä kaasujen elinikä ja niiden ilmakehään kertymisen vaikutus globaalin lämpötilaan vaihtelevat.
  3. Ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi maa- ja metsätalouden sekä muun maankäytön sektorin toimet voivat oikein toteutettuna vastata ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohella tiettyihin erityisen kriittisiin haasteisiin. Sektorilla on kiinteä yhteys osaan kaikkein vakavimmista haasteista, joita ihmiskunta on koskaan joutunut kohtaamaan, kuten laajamittainen monimuotoisuuden väheneminen, ympäristön pilaantuminen sekä niiden seuraukset.

Koska kyseinen sektori koskee maankäyttöä ja hyödyntää huomattavan osan planeettamme maapinta-alasta, sillä on suuri vaikutus maan, veden ja ilman laatuun, biologiseen ja sosiaaliseen monimuotoisuuteen, luonnonympäristöjen suojeluun sekä ekosysteemien toimintaan. Siten se vaikuttaa moniin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Matkalla kohti fossiilivapaata tulevaisuutta

Olemme UPM:ssä sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tunnistaneet niistä ne tavoitteet ja alatavoitteet, joihin toiminnallamme, tuotteillamme ja ratkaisuillamme on suurin vaikutus, tai minkä osalta pyrimme minimoimaan negatiivisen vaikutuksemme.

Olemme myös sitoutuneet konkreettisiin, tieteelliseen tutkimukseen perustuviin toimenpiteisiin ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Vuonna 2021 liityimme ensimmäisenä metsäteollisuusyrityksenä Climate Pledge -yhteisöön, joka kokoaa yhteen vastuullisuuden edelläkävijöitä. Pyrkimyksenä on saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen asettamat tavoitteet kymmenen vuotta etuajassa.

climate pledge.jpg

Ilmastoon liittyvät toimenpiteemme metsissä ovat osa UPM Forest Action -ohjelmaa, jonka kunnianhimoisena päämääränä on maksimoida metsätaloutemme positiivinen vaikutus vuosikymmenen loppuun mennessä. Ohjelma tarkastelee alansa ensimmäisenä metsätalouden vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ja globaalisti viidellä eri osa-alueella: ilmasto, luonnon monimuotoisuus, vesi, maaperä ja yhteiskuntavastuu.

 

Lue lisää:

https://www.upm.com/fi/vastuullisuus/metsat/forestaction/

https://www.upm.com/fi/tietoa-meista/medialle/tiedotteet/2021/02/upm-allekirjoitti-the-climage-pledge--sitoumuksen/

https://www.upm.com/fi/vastuullisuus/perusperiaatteet/vastuullisuustavoitteemme/kestavan-kehityksen-tavoitteet/

Pitäisikö puun käyttöä lisätä vai suojella kaikki metsät?
Artikkeli | 05/27/2022 09:37:24 | 2 min

Pitäisikö puun käyttöä lisätä vai suojella kaikki metsät?

Lue lisää
UPM Raflatac RAFNXT+ on maailman ensimmäinen hiilineutraali tarramateriaali
Artikkeli | 05/25/2022 08:32:44 | 5 min

UPM Raflatac RAFNXT+ on maailman ensimmäinen hiilineutraali tarramateriaali

Lue lisää
Käänteentekevä 2020-luku - Näkökulmia ja konkreettisia toimia metsien hyväksi
Blogi | 03/01/2022 09:34:59 | 6 min

Käänteentekevä 2020-luku - Näkökulmia ja konkreettisia toimia metsien hyväksi

Lue lisää