UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Matkalla kohti tapaturmatonta turvallisuuskulttuuria
Artikkeli | 09/26/2017 09:24:00

Matkalla kohti tapaturmatonta turvallisuuskulttuuria

UPM Paper ENAn tavoitteena on tapaturmaton turvallisuuskulttuuri. Ilman hyviä turvallisuuslukuja muutkin saavutukset ovat merkityksettömiä.

Turvallisuus on yksi UPM Paper ENAn strategisista painopistealueista. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä on laskenut viime vuosina, mutta tavoitteena on parantaa turvallisuutta jatkuvasti ja välttyä vakavilta tapaturmilta. Valitettavasti vuoden alussa Shottonin paperitehtaalla Isossa-Britanniassa tapahtui kuolemaan johtanut onnettomuus, jossa toimittajan työntekijä jäi ison ajoneuvon alle. Tragediasta on keskusteltu kaikilla tehtailla vakavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Lisäksi ajoneuvojen ja ihmisten erillään oloon liittyvät suositukset on esitelty koko bisnekselle.

Steve McNamara

Steve McNamara

Turvallisuusjohtaja Steve McNamara liittyi UPM Paper ENAn tiimiin viime marraskuussa. Hän on kiertänyt paperiliiketoiminnan toimipaikoissa ja auttaa huomiota vaativien asioiden käsittelemisessä.

”Paperin valmistus on vanha ja vakiintunut liiketoiminta-alue, ja se osataan hyvin. Meillä on vahva kokemus, hyvä koulutus ja erittäin osaavat ihmiset. He tietävät mitä tekevät, ja hyvin tehty työ myös huomataan. Haluan kuitenkin lisätä, että meidän pitää keskittyä turvallisuuden laatuun ja kiinnittää huomiota neljään kriittiseen keinoon, joiden avulla vakavien onnettomuuksien määrä saadaan vähenemään”, McNamara sanoo.

Turvallisuuskulttuuri muutetaan yksinkertaisin keinoin

Ensimmäiseksi keinoksi McNamara nostaa johdon sitoutumisen ja näkyvyyden.

“Aina kun johtajat tekevät päätöksiä, turvallisuus täytyy asettaa tärkeimmäksi. Hankalia tilanteita ja jopa tilapäisiin tuotannonmenetyksiin vaikuttavia päätöksiä saattaa tulla vastaan, mutta johtajien täytyy olla rohkeita. Tärkein kysymys itselleni on se, haluaisinko oman perheenjäseneni työskentelevän kyseisissä olosuhteissa. Onko se turvallista? Mitä minä toivoisin kaikkein läheisimmille ihmisilleni? Jokaisen pitäisi ajatella asioita tästä näkökulmasta.”

Turvallisuuskävelyitä ja -havaintoja sekä turvallisuuskeskusteluja toteutetaan säännöllisesti nyt ja jatkossakin. Niissäkin pitäisi keskittyä laatuun. ”Kävelyissä, havainnoissa ja keskusteluissa kyse ei saa olla luvuista tai siitä, montako havaintoa on tehty. Pääasia on, että havainnoidaan ihmisten tekevän työtään turvallisesti ja välitetään heistä ja turvallisuudesta, ja keskitytään riskeihin niiltä kohdin missä parannusta tarvitaan.”

Kuusi elintärkeää standardia on yksi iso konsernilaajuinen turvallisuusteema. McNamaran mielestä standardien kaikkiin vaatimuksiin vastaaminen on olennaisen tärkeää: riskien havainnointi, korkealla työskentely, liikkuvat laitteet ja nosturit, turvalukitus, työluvat sekä suljetut tilat. ”Nämä vaativat täyden huomion. Vakava onnettomuus tarkoittaisi puutteita jossain näistä standardeista”, McNamara korostaa.

Neljänneksi keinoksi McNamara nostaa riskikartoituksen. ”Jos dokumenttia tai ohjeita ei ole saatavilla, täytyy tehdä yksinkertainen riskiarviointi. Meidän pitää kouluttaa työntekijöitä kartoittamaan tilanteet nopeasti ja laadusta tinkimättä”, hän sanoo.

One Safety auttaa seurannassa

Turvallisuuden laatua valvotaan auditoinneilla sekä sisäisillä turvallisuussuunnitelmilla, jotka perustuvat edellä mainittuihin turvallisuutta parantaviin keinoihin. McNamara odottaa innokkaasti, että UPM:ssä jo laajalti hyödynnetty One Safety -raportointityökalu saadaan käyttöön kaikille Paper ENAn tehtaille.

”Lähitulevaisuudessa Saksan ja Itävallan tehtaat liittyvät mukaan järjestelmään”, hän sanoo. ”Työkalun avulla saamme yksityiskohtaisempaa tietoa esimerkiksi turvallisuushavainnoista ja tyypillisistä tapaturmista tietyissä kohteissa, ja voimme jakaa vastuualueita sekä korostaa tiettyjä turvallisuusasioita.” McNamara korostaa, että toimittajia tulee kohdella samalla tavalla kuin yrityksen omia työntekijöitä. ”Odotamme myös, että toimittajat noudattavat UPM:n sääntöjä kaikissa toimipaikoissa ja yhtiön tiloissa.”

“Kun puhutaan turvallisuudesta, asiat täytyy pitää yksinkertaisina ja helposti ymmärrettävinä. Kyse on siitä, että ihmiset saavat työskennellä turvallisesti ja pysyvät terveinä. Turvallisuuden laadun parantaminen ei ole helppoa, mutta se tarkoittaa, että koneilla työskentelevät tietävät, mikä on sallittua ja mikä ei. Tiivistettynä turvallisuus tarkoittaa oikeiden päätösten tekemistä”, Steve McNamara sanoo.

Lue lisää

Ennakoiva havainnointi ehkäisee onnettomuuksia

Yhteiskuntavastuu osaksi paikallista ympäristöraportointia

Toimistopapereiden tulevaisuus on käsissäsi

 

Petra Niemi