UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Toimistopapereiden tulevaisuus on käsissäsi
Artikkeli | 11/21/2016 12:59:00

Toimistopapereiden tulevaisuus on käsissäsi

Uudistunut New Future -tuoteperhe, johon kuuluu kolme hienopaperilaatua, on konkreettinen esimerkki Biofore-ajattelusta.

”Tahdoimme tehdä sekä visuaalisesti houkuttelevan että tarinallisesti yhtenäisen brändinpiristyksen toimistopapereillemme. Samalla myös hienosäädimme paperin teknisiä ominaisuuksia vastaamaan tulostamisen nykytarpeita”, sanoo UPM:n New Business -tulosyksikön johtaja Petteri Kalela.

New Future -brändi on rakennettu uusiutuvien raaka-aineiden pohjalta. ”Hankimme paperinvalmistuksessa tarvittavat kuidut vastuullisesti hoidetuista metsistä. Käytön jälkeen samat kuidut voidaan kierrättää ja uusiokäyttää”, Kalela kertoo.

petteri-kalela

Petteri Kalela

Vastuullisen kuidun tavaramerkki

New Future on ensimmäinen tuote, joka on saanut kääreisiinsä UPM:n käyttöön ottaman Responsible Fibre -tavaramerkin. UPM Paper ENA –liiketoiminta-alueen ympäristöjohtaja Päivi Rissasen mukaan tavaramerkki yhdistää UPM:n ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun yhdeksi kokonaisuudeksi tuotteen koko elinkaaren matkalta.

”Responsible Fibre on ainoa laatuaan. Tahdoimme tuoda markkinoille tavaramerkin, jolla takaamme, että sitä kantavat tuotteet täyttävät markkinoiden tiukimmatkin vastuullisuusvaatimukset.”

Tavaramerkin saaminen edellyttää, että tuotteen raaka-aineena oleva puu on peräisin joko FSC®- tai PEFC™-sertifioiduista metsistä, joissa on tehty luonnonmonimuotoisuuden takaavia toimenpiteitä.

paivi-rissanen

Päivi Rissanen

Samanaikaisesti paperin on myös täytettävä EU:n ympäristömerkin vaatimukset ja sen valmistuksessa on pitänyt ottaa huomioon työ- ja turvallisuusvaatimukset. Lisäksi UPM sitoutuu toimimaan vastuullisesti ja eettisesti kaikissa yhteisöissä, missä yhtiö toimii.

Järki ja tunteet

Nykyään tyypillinen toimistotyöntekijä käyttää jopa 45 paperiarkkia jokaisena työpäivänään. Vuodessa se tarkoittaa 10 000:ta tulostettua A4-arkkia (Waste and Resource Action Programme, Iso-Britannia 2014).

Tällaisilla käyttömäärillä paperivalinnalla on merkitystä. Perinteinen ”Ajattele ympäristöä ennen kuin tulostat” -iskulause on saamassa uuden merkityksen. Sen lisäksi että New Future tarjoaa mielenrauhaa ahkerille tulostajille, kuluttajat voivat sen myötä valita ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavan vaihtoehdon. Toimistopaperi onkin yksi harvoista UPM:n kuluttajatuotteista, joka ei vaadi jälkikäsittelyä.

Kuidun matka ei usein myöskään pääty tulostukseen. UPM on maailman suurimpia keräyspaperin käyttäjiä tuotannossaan. Esimerkiksi noin 80 prosenttia omaan sanomalehtipaperiin käytetyistä kuiduista on kierrätettyjä.

Saavuttaako viesti ihmiset?

Keskeinen kysymys on, miten hyvin markkinat ja kuluttajat ymmärtävät New Future -brändin ja sen tuotteisiin merkityn Responsible Fibre -tavaramerkin vastuullisuusviestin. Rissanen kertoo, että etenkin kuluttajilta vastuullisuuden ymmärtäminen edellyttää tietynlaista valveutuneisuutta ja perehtyneisyyttä kestävään luonnonvarojen käyttöön.

”Haluamme tehdä Responsible Fibre -tavaramerkistä mahdollisimman helposti lähestyttävän. New Future -tuotepakkaukset ovat näyttäviä, joten niitä ei tarvitse piilottaa tulostushuoneen perukoille. Viestimme on näin ollen hyvin esillä.”

Varsinkin sosiaalinen vastuu herättää yhä enemmän kiinnostusta ja keskustelua. Asiakkaat haluavat varmistaa osana omaa riskinhallintaansa, että paperin tuotantoketju on joka vaiheessa eettinen.

”Toivon, että asiakkaamme kokevat olevansa osa tätä tarinaa ja että siitä on heille myös kaupallista hyötyä. Seuraammekin mielenkiinnolla Responsible Fibren vastaanottoa ja harkitsemme tavaramerkin käyttöönottoa muissakin UPM:n tuotteissa”, Kalela jatkaa.

 

NEW FUTURE - tuoteperhe sisältää kolme toimistopaperilaatua: New Future Premium, New Future Multi ja New Future Laser. Sopii laadukkaaseen toimisto- ja kotitulostukseen. Ensimmäinen paperi, joka kantaa Responsible Fibre -tavaramerkkiä.

RESPONSIBLE FIBRE on UPM:n omistama tavaramerkki, joka perustuu virallisiin sertifiointeihin ja standardeihin Kriteerit kattavat neljä painopistettä: ilmasto, vesi, luonnon monimuotoisuus ja sosiaalinen vastuu. Merkki takaa, että tuotteessa käytetyt puukuidut on hankittu vastuullisesti hoidetuista metsistä.

Lisää aiheesta osoitteessa www.responsiblefibre.upm.com (en)

 

Niko Kilkki