UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • UPM BioVerno vähentää laivaliikenteen päästöjä
Artikkeli | maalis 22, 2017

UPM BioVerno vähentää laivaliikenteen päästöjä

Viimeaikaiset testit lupaavat UPM BioVernolle valoisaa tulevaisuutta merenkulkualalla, joka etsii kustannustehokkaita keinoja vähentää päästöjä. UPM:n puupohjainen biopolttoaine soveltuu hyvin myös laivojen polttoaineeksi.

Alankomaissa tehdyissä testeissä UPM BioVernoa kokeiltiin onnistuneesti ruoppausaluksen dieselmoottorissa. Testin suoritti kansainvälinen ruoppausyhtiö ja merenkulun asiantuntija Boskalis sekä merenkulun biopolttoaineiden toimittaja GoodFuels Marine. ”Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun UPM BioVernoa testattiin laivaliikenteessä. Tähän saakka sitä on käytetty tieliikenteessä, jossa polttoaine on toiminut erittäin hyvin kaikissa dieselmoottoreissa”, UPM Biopolttoaineet-liiketoiminnan johtaja Sari Mannonen sanoo.

UPM BioVerno on valmistettu Lappeenrannan biojalostamossa.

Merenkulkuala etsii päästövähennyksiä

GoodFuels, Boskalis ja laivan moottoreita valmistava Wärtsilä ovat perustaneet yhtymän, jonka kaksivuotisen pilottihankkeen tavoitteena on nopeuttaa ympäristöä säästävien biopolttoaineiden tuomista laivaliikenteeseen.

UPM BioVerno on ensimmäinen käytännössä testattu puupohjainen biopolttoaine. ”Olemme ylpeitä siitä, että UPM tuli mukaan uutena kumppanina uraauurtavaan testiohjelmaan. Yhteistyö auttaa lisäämään kestävän biopolttoaineen käyttöä kansainvälisessä laivaliikenteessä”, GoodFuelsin toimitusjohtaja Dirk Kronemeijer sanoo.

Good Fuelsin toimitusjohtaja Dirk Kronemeijer ja Maiju Helin UPM:n biopolttoaine-liiketoiminnasta.

Merenkulkuala etsii parhaillaan kustannustehokkaita keinoja vähentää laivojen päästöjä, mihin myös uudet kansainväliset säännökset sitä velvoittavat. Esimerkiksi rikkipäästöjä voidaan vähentää aluksiin asennettavilla rikkipesureilla, mutta ne vaativat isoja investointeja. ”UPM BioVerno on kestävän kehityksen mukainen ja kilpailukykyinen tuote, jota voidaan käyttää laivojen moottoreissa sellaisenaan ilman investointeja”, Sari Mannonen huomauttaa.

Uusi aluevaltaus UPM BioVernolle

Kestävän kehityksen mukaiset biopolttoaineet tarjoavat laivaoperaattoreille mahdollisuuden vähentää alusten hiilidioksidipäästöjä jopa 80–90 prosenttia. Biopolttoaineiden avulla päästään eroon myös rikkioksidipäästöistä sekä vähennetään typenoksidipäästöjä noin 10 prosentilla ja pienhiukkaspäästöjä noin 50 prosentilla.

Sari Mannonen

Nykyennusteiden mukaan biopolttoaineita voisi olla 5–10 prosenttia koko merenkulun polttoaineista vuoteen 2030 mennessä. ”Onnistunut testi on meille tärkeä askel, sillä se avaa UPM BioVernolle uuden asiakassegmentin tulevaisuudessa”, Mannonen sanoo.

Alankomaat näyttää esimerkkiä

Alankomaat kuuluu edelläkävijöihin hiilidioksidipäästöjen vähentämisen edistämisessä. Natuur & Milieu -luontojärjestön mielestä GoodFuelsin ja Boskaliksen testin tulokset ovat rohkaisevia. ”Projekti on todellinen hyvä esimerkki sekä meri- että biopolttoaineteollisuudelle jäte- ja tähdepohjaisten biopolttoaineiden käytöstä”, sanoo Natuur & Milieun projektijohtaja Maarten van Biezen.

Testi suoritettiin kuluvan vuoden alkupuoliskolla Marker Waddenin ekologisten saarten ruoppaustöissä. Testien aikana päästiin 600 Mt aiempaa alhaisempiin hiilidioksidipäästöihin.

Marker Wadden on suurhanke, jossa Alankomaiden keskiosassa sijaitsevaan Markermeer-järveen rakennetaan saaria ja kosteikkoalueita herkän ekosysteemin entisöimiseksi. Kosteikot ovat lintujen tärkeitä pesimäpaikkoja. Järvenpohjan maisemointi tarjoaa puolestaan kaloille uusia kutupaikkoja.

Perustettava luonnonsuojelualue auttaa suojelemaan uhanalaisia eläin -ja kasvilajeja. Marker Waddenista suunnitellaan myös tärkeää luontomatkailukohdetta  

Lue lisää

Puhdas juomavesi kuuluu kaikille

Elintärkeä vesi - huolehditaan siitä yhdessä

Kaikkiin dieselmoottoreihin 

Pääkuva: UPM BioVernoa testattiin Marker Waddenin ekologisten saarten ruoppaustöissä Alankomaissa.

 

Matti Remes