UPM.FI
Artikkeli | 03/20/2017 13:51:00

Puhdas juomavesi kuuluu kaikille

UPM edistää turvallisen juomaveden, toimivien saniteettitilojen ja hyvän hygienian tavoitteita työpaikoilla toteuttamalla WBCSD:n (The World Business Council for Sustainable Development) WASH-ohjelmaa.

”Veteen, puhtauteen ja hyvään hygieniaan (WASH) liittyvän työohjelmamme tavoitteena on tarjota yrityksille erilaisia keinoja, joilla ne voivat vaikuttaa ja auttaa korjaamaan ohjelman teemoihin liittyviä puutteita työpaikoilla”, kertoo Sara Traubel WBCSD:stä.

WBCSD julkisti työpaikkojen WASH-ohjelman (Water, Sanitation and Hygiene) vuonna 2013. Ohjelma tarjoaa yrityksille konkreettisen toimintamallin, jolla ne voivat toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG). WASH-ohjelman allekirjoittaneet yritykset sitoutuvat kolmen vuoden sisällä varmistamaan, että työntekijöille on tarjolla turvallista juomavettä, puhtaat saniteettitilat sekä mahdollisuuden hyvään hygieniaan kaikilla toimipaikoilla, joista ne vastaavat.

"WASH-ohjelma on yrityksille erinomainen keino todentaa, että ne toteuttavat puhtaaseen juomaveteen, turvalliseen saniteettiin sekä kunnolliseen hygieniaan liittyviä määräyksiä ja parhaita kansainvälisiä käytäntöjä”, Traubel lisää.

Vakuuttavaa toimintaa

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen allekirjoitti WASH-ohjelman vuonna 2014. Kolmivuotisen toimintasuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2015 UPM toteutti WASH-arviointitutkimuksen kaikilla tehtaillaan. Tutkimuksella selvitettiin työntekijöiden vesi-, saniteetti- ja hygieniaolosuhteita paikallisesti.

”UPM on sitoutunut huolehtimaan työntekijöidensä sekä ulkopuolisten alihankkijoidensa terveydestä minimoimalla vedenlaatuun, saniteettitiloihin ja hygieniaan liittyviä riskejä ennakolta”, vahvistaa UPM:n johtava lääkäri Tero Kemppainen. Uusilla, koko UPM:ää koskevilla suosituksilla varmistetaan, että vaaditut uudistukset toteutuvat.

Vuonna 2016 ohjelman mukaiset arvioinnit jatkuivat UPM:n myyntiverkostossa ja terminaaleissa. Tähän mennessä saadut tutkimustulokset osoittavat, että UPM toimii WASH-ohjelman vaatimusten mukaisesti. Erot eri puolilla maailmaa sijaitsevien liiketoimien ja tehtaiden välillä eivät ole merkittäviä. Muutamia yhteisiä kehityskohteita tunnistettiin, kuten saniteetti- ja pesutilojen säännöllisempi puhdistaminen joissakin toimipaikoissa, ja esimerkiksi Malesian Johorissa sijaitsevaan UPM Raflatacin terminaaliin rakennettiin uudet pesutilat.

Haasteena yritysten sitouttaminen

Traubel kiittelee UPM:ää, että se on toteuttanut arviointitutkimuksen erittäin järjestelmällisesti, pyrkinyt korjaamaan havaitut puutteet ja viestinyt sisäisesti WASH-aloitteesta sekä sen merkityksellisyydestä.

”UPM on ensimmäinen sopimuksen allekirjoittanut metsäteollisuusyritys. Mielestäni teko on rohkea, sillä se näyttää suuntaa koko teollisuudenalalle”, Traubel toteaa.

”Teollisuudenalalla on usein suuria metsäalueita maissa, joissa tietoisuus hyvästä hygieniasta on alhainen eikä työntekijöillä ole välttämättä saatavilla vesijohtovettä tai saniteettitiloja. Luulen, ettei UPM välttämättä tiennyt, millaisia puutteita heidän on pyrittävä korjaamaan eri puolilla maailmaa sijaitsevilla toimipaikoillaan.”

UPM jatkaa ohjelmaa vuonna 2017 arvioimalla metsä- ja puunhankintatoiminnot.

Tällä hetkellä 42 monikansallista yritystä on allekirjoittanut WASH-ohjelman ja jakaa kokemuksiaan, haasteitaan sekä löytämiään ratkaisuja muiden ohjelmaan sitoutuneiden yritysten kanssa.

Maailmanlaajuisesti tilanne on kuitenkin erittäin vakava, sillä yli 1,8 miljardia ihmistä kärsii puhtaan juomaveden puutteesta ja arviolta noin 4,1 miljardilla ihmisellä ei ole kunnollisia saniteettitiloja.

”Haasteena on saada ihmiset ymmärtämään, mitä puhtaan veden ja saniteettitilojen puute merkitsee ei vain henkilökohtaiselta ja yhteiskunnalliselta kannalta mutta myös yritysten näkökulmasta katsottuna. Tämä voi vaikuttaa haitallisesti yritysten tuottavuuteen, maineeseen sekä turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviin kysymyksiin”, Traubel tiivistää.

Lue lisää

YK:N maailman vesipäivä – kohti kestävämpää vedenkäyttöä monella rintamalla

Puhdas on paras

Vedenkäytön asiantuntemusta

 

Vesa Puoskari