Tunnustettu vastuullisuusjohtaja

Sitoutunut työmme on tuonut meille tunnustusta alamme johtavana vastuullisuustoimijana monissa kansainvälisissä, kattavissa vastuullisuusindekseissä.

 

Teollisuuden johtava toimija merkittävimmissä indekseissä

Hyvä suorituskykymme ja johdonmukainen työmme yritysvastuun alueella on saanut paljon ulkopuolista tunnustusta viimeisten vuosien aikana. Tässä on muutamia esimerkkejä:

UN Global Compact LEAD

Syyskuussa 2018 meidät nimettiin jälleen YK:n Global Compact LEAD -yhtiöksi tunnustuksena vahvasta sitoutumisestamme YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. Olemme yksi 34 maailman johtavasta yhtiöstä, joille tunnustus on myönnetty. Mukana ovat muun muassa Accenture, Volvo Car Corporation, BASF SE ja Danone.

Olemme mukana LEAD-verkostossa tammikuusta 2016. Olimme ensimmäinen mukaan kutsuttu metsäteollisuusyhtiö ja myöarvostetun verkoston ensimmäinen suomalaisjäsen.

Yrityksen tulee olla aktiivinen vähintään kahdessa Global Compactin yhteistyöhankkeessa saadakseen LEAD-tunnustuksen. Yrityksen tulee myös osoittaa sitoutuneensa Global Compactin kymmeneen periaatteen sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisiin johtamiskäytäntöihin. Lisäksi yrityksen on raportoitava vuosittain edistymisestään näiden periaatteiden viemisessä käytäntöön.

Osallistumme kahteen yhteistyöhankkeeseen: Kestävän kehityksen tavoitteiden raportointi (Reporting on the SDGs) sekä Ihmisarvoinen työ globaaleissa hankintaketjuissa (Decent work in global supply chains). Näistä jälkimmäisen hankkeen jäsenet ovat tänään julkaisseet sitoumuksensa edistää vastuullisia toimitusketjuja sekä raportin (EN), joka käsittelee vastuullisten toimitusketjujen haasteita ja mahdollisuuksia. Lue lisää täältä (EN).

Kestävän kehityksen tavoitteiden raportointi -hankkeesta on julkaistu aiemmin kaksi raporttia sekä ohjeistus.

Lisää aiheesta: 

UN Global Compact LEAD verkkosivut

UPM:n lehdistötiedote 24.9.2018

Gold Class -maininta RobecoSAM Kestävän kehityksen vuosikirjassa 2019

Helmikuussa 2019 meidät listattiin RobecoSAM:in kestävän kehityksen vuosikirjaan Gold Class -maininnalla. Olimme yksi teollisuutemme johtavista yrityksistä ja saimme tunnustuksen erinomaisesta vastuullisuustoiminnastamme. Arvio tehdään RobecoSAMin vuosittaisen kestävän kehityksen arvioinnin pohjalta (RobecoSAM’s annual Corporate Sustainability Assessment, CSA (EN).

Lue lisää: RobecoSAM Sustainability Yearbook 2019 (EN)

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksi 

Dow Jones kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) listataan kestävää kehitystä esimerkillisesti tukevia yrityksiä kaikilta liike-elämän aloilta sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti.

Vuosittainen DJSI-indeksin arviointi perustuu yhtiön taloudelliseen arviointiin, ympäristötoiminnan arviointiin ja yhteiskunnallisen vastuunkannon arviointiin. Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa ilmastonmuutoksen hillintää, toimitusketjustandardeja, työelämä- ja yrityshallintokäytäntöjä sekä riskienhallintaa.

13. syyskuuta 2018 UPM listattiin metsä- ja paperiteollisuuden johtavaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2018 - 2019, jo kuudetta kertaa.

Lue lisää: UPM lehdistötiedote

 

 

UPM:lle merkittäviä kestävän kehityksen tunnustuksia Corporate Knightsilta ja CDP:ltä

 

YK nimesi UPM:n yhdeksi 34:stä Global Compact LEAD -yhtiöistä, jotka ovat sitoutuneet maailmanluokan yritysvastuuseen

 

UPM:lle tunnustusta teollisuuden vastuullisimpana yrityksenä Dow Jonesin globaalissa kestävän kehityksen indeksissä

 

AAA-luokitus MSCI:n ESG-arvioinnissa

Vuonna 2019 UPM on luokiteltu korkeimpaan mahdolliseen, eli AAA-luokkaan MSCI:n ESG-arvioinnissa.

MSCI Research tuottaa MSCI ESG -luokituksia listatuille ja yksityisille yrityksille skaalalla AAA – CCC. Luokitus perustuu teollisuuskohtaisiin ESG-riskeihin ja yritysten kykyyn hallita niitä kilpailijoihin verrattuna.

Lisää MSCI ESG luokitteluista (EN)

MSCI Disclaimer Statement

Corporate Knights - 100 maailman vastuullisinta yritystä

Tammikuussa 2019 sijoituimme 23. sijalle maailman sadan vastuullisimman yrityksen listauksessa, jonka on laatinut kanadalainen media- ja tutkimusyhtiö Corporate Knights. Olemme ainoa paperi- ja metsätuotekategorian yritys listalla. 

Corporate Knights analysoi noin 7 500 liikevaihdoltaan yli miljardin dollarin yritystä. Global 100 -listauksessa käytetään kriteereinä kestävän kehityksen indikaattoreita, kuten hiilitehokkuutta (liikevaihdon suhde hiilidioksidipäästöihin tonneissa), maksettujen verojen prosenttiosuutta ja yrityksen hallituksen sukupuolijakaumaa. Puolet arvioinnista perustuu siihen, kuinka suuri osa yrityksen liikevaihdosta tulee tuotteista ja palveluista, joilla on positiivisia sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia.

Lue UPM:n lehdistötiedote 22.1.2019

Edelläkävijä tehokkaassa vedenkäytössä Kiinassa

Tammikuussa 2018 saimme Water Efficiency Frontrunner -tunnustuksen veden tehokkaan käytön edelläkävijänä Jiangsun maakunnassa Kiinassa. Tehokkaan veden käytön edelläkävijäyhtiönä toimimme esimerkkinä muille alan yrityksille Kiinassa. Maanlaajuisesti tämän korkeimman mahdollisen tunnustuksen sai yhteensä yksitoista yritystä. UPM on ensimmäinen ja ainoa yritys, joka sai tunnustuksen Jiangsun maakunnassa.

Lue lisää. 

Biofore Talolle Platinum-tason LEED-ympäristösertifiointi

Tammikuussa 2019 Helsingissä sijaitsevalle Biofore Talollemme myönnettiin käyttövaiheen Platinum-tasoinen LEED-ympäristösertifiointi.  Biofore Talo on Suomen ensimmäinen ja Euroopassa kolmas LEED v4 -järjestelmällä saavutettu käyttövaiheen Platinum-luokitus, joka todentaa rakennuksen erinomaisen energia- ja ympäristösuorituskyvyn.

Lue lisää.

Energia-alan Oscar: Bioenergy Industry Leadership -palkinto

UPM Biopolttoaineet voitti joulukuussa 2017 Bioenergy Industry Leadership -palkinnon Plattsin vuoden 2017 kansainvälisessä energiakilpailussa. Kilpailun palkintoja luonnehditaan usein energia-alan Oscareiksi.  UPM Biopolttoaineet oli mukana kilpailussa UPM BioVerno -polttoaineillaan, jotka ovat vähäpäästöisiä, puupohjaisia, kehittyneitä biopolttoaineita, sekä ainutlaatuisella UPM Lappeenrannan biojalostamollaan. Peittosimme energiayritykset lähes 30 maasta, joukossa maailman johtavia energia-alan yrityksiä.

Lue lisää UPM:n lehdistötiedotteesta 8.12.2017

Nordic bioeconomy - 25 cases for sustainable change

Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva pohjoismainen biotalouspaneeli valitsi UPM BioVerno -dieselin ja GrowDex®-hydrogeelin pohjoismaisen biotalouden malliesimerkkien joukkoon. Tuotteet on listattu Nordic bioeconomy - 25 cases for sustainable change -luetteloon (EN)

UPM BioVerno on sellun tuotannon tähteenä saatavasta raakamäntyöljystä valmistettu uusiutuva diesel. GrowDex® on lääketeollisuuden tarpeisiin kehitetty puupohjainen nanoselluloosahydrogeeli.

Lue lisää  lehdistötiedotteestamme 19.1.2017.  

CDP-ohjelma: Metsä, ilmasto ja vesi

Vuonna 2019 CDP antoi tunnustusta yli 150 yritykselle pioneerityöstä ilmastonmuutoksen ja metsäkadon hillitsemiseksi sekä veden saatavuuden varmistamiseksi. Meidät listattiin tässä arvioinnissa metsän osalta johtavien toimijoiden luokkaan A puuraaka-aineen globaalin toimitusketjun toimintatavoistamme.

Lue lisää UPM:n lehdistötiedotteesta 22.1.2019

Ilmaston osalta saimme luokituksen A- ja veden osalta luokituksen B.
CDP luokittelee yritykset asteikolla A – D- (johtava, asian hallitseva, asiasta tietoinen, avoin), mikä kertoo yritysten tavasta toimia näillä osa-alueilla.

CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kannustaa yrityksiä ja viranomaisia vähentämään kasvihuonepäästöjä sekä suojelemaan vesistöjä ja metsiä. Vuonna 2018 yli 7 000 yritystä, joiden osuus globaalista markkina-arvosta on yli 50 % raportoi ympäristötietonsa CDP:lle.

Lue lisää CDP:n verkkosivuilta (EN).

 

Euronext Vigeo Europe 120 -indeksi

Euronext Vigeo Europe 120 -indeksiin meidät on listattu vuodesta 2015 lähtien. Indeksiin valitaan mukaan 120 yritystä Euroopassa, jotka erottuvat myönteisesti yritysvastuun kolmella osa-alueella: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Indeksin 330 indikaattoria arvioidaan kaksi kertaa vuodessa: kesäkuussa ja joulukuussa. 

Lue lisää englanninkielisiltä:  Euronext ja Vigeo Eiris 

Global Compact Stock -indeksi

Olemme olleet mukana YK:n Global Compact 100 -indeksissä vuodesta 2013.   Globaali osakeindeksi yhdistää yritysvastuun ja taloudellisen suorituskyvyn. Indeksiin valitaan 100 yhtiötä ja valintaperusteina toimivat Global Compactin kymmenen periaatteen noudattaminen, yhtiön johtajiston sitoutuminen sekä vakaa taloudellinen kannattavuus.

FAO:ta tunnustusta UPM:lle esimerkillisestä metsänhoidosta

Uruguayn metsäasioista vastaava viranomainen myönsi UPM:lle YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n tunnustuksen esimerkillisestä metsänhoidosta kesäkuussa 2015. Tunnustus luovutettiin kestävää metsänhoitoa edistävän kansallisen työryhmän kokouksessa.

Lue lisää lehdistötiedotteesta 11.6.2015.

STOXX Global ESG Leaders -indeksi

STOXX Global ESG Leaders -indeksiin on listattu maailman johtavat yhtiöt ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallinnointia (ESG) käsittelevien kriteereiden ja mittareiden perusteella. Tiedot kerää Sustainalytics. UPM on listattu tähän indeksiin alusta asti, vuodesta 2011.

 
 

Lue lisää aiheesta