Tunnustettu vastuullisuusjohtaja

Sitoutunut työmme on tuonut meille tunnustusta alamme johtavana vastuullisuustoimijana monissa kansainvälisissä, kattavissa vastuullisuusindekseissä.

 

Teollisuuden johtava toimija merkittävimmissä indekseissä

Hyvä suorituskykymme ja johdonmukainen työmme yritysvastuun alueella on saanut paljon ulkopuolista tunnustusta viimeisten vuosien aikana. Tässä on muutamia esimerkkejä:

YK Global Compact LEAD 2021

Syyskuussa 2021 meidät nimettiin jälleen YK:n Global Compact LEAD -jäseneksi tunnustuksena vahvasta sitoutumisestamme YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. Olemme yksi 37 maailman johtavasta yhtiöstä, joille tunnustus on myönnetty. 

Olemme olleet mukana LEAD-verkostossa vuodesta 2016 lähtien ja olemme edelleen tämän arvostetun verkoston ainoa metsäteollisuusyhtiö ja suomalaisjäsen.

LEAD-statukseen oikeutettujen yritysten edellytetään osallistuvan vähintään kahteen Global Compactin yhteistyöhankkeeseen. UPM on mukana ilmastoa (Climate Ambition) sekä ihmisarvoista työtä globaaleissa hankintaketjuissa edistävissä (Decent work in global supply chains) hankkeissa. Yritysten tulee myös käytännön toimissaan osoittaa sitoutumista Global Compact -aloitteeseen, tavoitteisiin ja periaatteisiin sekä asettaa ja määrittää niiden mukaiset johtamiskäytännöt. 

Lisää aiheesta: 

UN Global Compact LEAD -verkkosivut (EN)

UPM:n lehdistötiedote 20.9.2021

Gold Class -maininta S&P Globalin Kestävän kehityksen vuosikirjassa 2021

Helmikuussa 2021 meidät listattiin S & P Globalin kestävän kehityksen vuosikirjaan
Gold Class -maininnalla. Olimme yksi teollisuutemme johtavista yrityksistä ja saimme tunnustuksen erinomaisesta vastuullisuustoiminnastamme.

Lue lisää: The Sustainability Yearbook 2021 (EN)

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksi 

Dow Jones kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) listataan kestävää kehitystä esimerkillisesti tukevia yrityksiä kaikilta liike-elämän aloilta sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti.

Vuosittainen DJSI-indeksin arviointi perustuu yrityksien taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun arviointiin. Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa ilmastonmuutoksen hillintää, toimitusketjustandardeja, työelämä- ja yrityshallintokäytäntöjä sekä riskienhallintaa.

15. marraskuuta 2021 UPM listattiin metsä- ja paperiteollisuuden johtavaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2021 - 2022.

Lue lisää: UPM: lehdistötiedote

 

AAA-luokitus MSCI:n ESG-arvioinnissa

Vuonna 2021 UPM on luokiteltu korkeimpaan mahdolliseen, eli AAA-luokkaan MSCI:n ESG-arvioinnissa.

MSCI Research tuottaa MSCI ESG -luokituksia listatuille ja yksityisille yrityksille skaalalla AAA – CCC. Luokitus perustuu teollisuuskohtaisiin ESG-riskeihin ja yritysten kykyyn hallita niitä kilpailijoihin verrattuna.

Lisää MSCI ESG luokitteluista (EN)

MSCI Disclaimer Statement

Corporate Knights - 100 maailman vastuullisinta yritystä

Tammikuussa 2021 sijoituimme 22. sijalle maailman sadan vastuullisimman yrityksen listauksessa, jonka on laatinut kanadalainen media- ja tutkimusyhtiö Corporate Knights. 

Corporate Knights analysoi 8 080 liikevaihdoltaan yli miljardin dollarin yritystä. Global 100 -indeksin indikaattorit arvioivat esimerkiksi sitä, kuinka suuri osa yrityksen liikevaihdosta tulee tuotteista ja palveluista, joilla on positiivisia sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia, ja sitä, kuinka paljon yritys tekee kestävää kehitystä edistäviä investointeja. Tämän vuoden arvioinnissa oli mukana useita uusia, sosiaalista vastuullisuutta mittaavia indikaattoreita. 

Lue lisää lehdistötiedotteestamme 25.1.2021.

Lisätietoa Global 100 -yrityksistä ja metodologiasta: corporateknights.com/global100

Edelläkävijä tehokkaassa vedenkäytössä Kiinassa

UPM on saanut Water Efficiency Frontrunner -tunnustuksen veden tehokkaan käytön edelläkävijänä Jiangsun maakunnassa Kiinassa. Tätä tunnustusta on jaettu vuodesta 2018, ja UPM  on ainoa metsäteollisuusyritys, joka on saanut tunnustuksen molemmilla kerroilla. Tehokkaan veden käytön edelläkävijäyhtiönä toimimme esimerkkinä muille alan yrityksille Kiinassa.

Lue lisää. 

Biofore Talolle Platinum-tason LEED-ympäristösertifiointi

Tammikuussa 2019 Helsingissä sijaitsevalle Biofore Talollemme myönnettiin käyttövaiheen Platinum-tasoinen LEED-ympäristösertifiointi.  Biofore Talo on Suomen ensimmäinen ja Euroopassa kolmas LEED v4 -järjestelmällä saavutettu käyttövaiheen Platinum-luokitus, joka todentaa rakennuksen erinomaisen energia- ja ympäristösuorituskyvyn.

Lue lisää.

Energia-alan Oscar: Bioenergy Industry Leadership -palkinto

UPM Biopolttoaineet voitti joulukuussa 2017 Bioenergy Industry Leadership -palkinnon Plattsin vuoden 2017 kansainvälisessä energiakilpailussa. Kilpailun palkintoja luonnehditaan usein energia-alan Oscareiksi.  UPM Biopolttoaineet oli mukana kilpailussa UPM BioVerno -polttoaineillaan, jotka ovat vähäpäästöisiä, puupohjaisia, kehittyneitä biopolttoaineita, sekä ainutlaatuisella UPM Lappeenrannan biojalostamollaan. Peittosimme energiayritykset lähes 30 maasta, joukossa maailman johtavia energia-alan yrityksiä.

Lue lisää UPM:n lehdistötiedotteesta 8.12.2017

Nordic bioeconomy - 25 cases for sustainable change

Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva pohjoismainen biotalouspaneeli valitsi UPM BioVerno -dieselin ja GrowDex®-hydrogeelin pohjoismaisen biotalouden malliesimerkkien joukkoon. Tuotteet on listattu Nordic bioeconomy - 25 cases for sustainable change -luetteloon (EN)

UPM BioVerno on sellun tuotannon tähteenä saatavasta raakamäntyöljystä valmistettu uusiutuva diesel. GrowDex® on lääketeollisuuden tarpeisiin kehitetty puupohjainen nanoselluloosahydrogeeli.

Lue lisää  lehdistötiedotteestamme 19.1.2017.  

Johtava A/A- CDP:n metsä ja vesikategorioissa

Joulukuussa 2021 globaali, voittoa tavoittelematon CDP listasi meidät A-luokkaan tunnustuksena toimistamme kestävän metsänhoidon edistämiseksi ja A- -luokkaan vastuullisesta vedenkäytöstä. Vain muutama lähes 12 000:sta yrityksestä valikoitui A-luokkaan metsäkategoriassa. CDP arvioi myös yritysten toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmaston osalta olemme kategoriassa B (hyvä). 

CDP luokittelee yritykset asteikolla A – D- (johtava, asian hallitseva, asiasta tietoinen, avoin), mikä kertoo yritysten tavasta toimia näillä osa-alueilla. Se on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kannustaa yrityksiä ja viranomaisia vähentämään kasvihuonepäästöjä sekä suojelemaan vesistöjä ja metsiä. 

Lue lisää lehdistötiedotteestamme 7.12.2021  

Lue lisää CDP:n verkkosivuilta (EN)

Platinum-taso EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnissa

Heinäkuussa 2021 yritysten vastuullisuutta kansainvälisesti arvioiva EcoVadis nimesi UPM:n korkeimmalle mahdolliselle Platinum-tasolle. EcoVadis arvioi UPM:ää toimittajana neljästä näkökulmasta: ympäristövastuu, työelämän käytännöt, toiminnan eettisyys ja kestävän kehityksen mukainen hankintaketju.

Arviointikriteerit perustuvat kansainvälisiin yritysvastuukriteereihin, kuten GRI, YK:n Global Compact:n ja ILO:n periaatteisiin ja ISO 26000 -standardiin. Arviointia valvoo kansainvälinen tieteellinen komitea.

UPM:n tulos oli 84/100, joka on korkein yhtiön kuusivuotisessa historiassa EcoVadis-verkoston jäsenenä. Platinum-tasolle ylsi noin yksi prosentti kaikista yli 75 000:sta arvioidusta yrityksestä, jotka ovat yli 160 eri maasta ja yli 200 alalta.

EcoVadis tekee yhteistyötä hankintatiimien kanssa globaalisti ja auttaa organisaatioita vähentämään riskejä ja edistämään innovatiivisia ratkaisuja vastuullisuustoiminnassaan. Myös UPM:n hankintatoimi käyttää EcoVadista toimittaja-arvioinneissaan.

Lue lisää EcoVadiksen verkkosivuilta (EN): https://ecovadis.com/

Lue lisää UPM:n artikkelista 19.8.2021

Euronext Vigeo  

UPM on listattu Euronext Vigeo Europe 120 ja Eurozone 120-indekseihin. Indekseihin valitaan yrityksiä, joiden toiminta on edistyksellistä kaikilla yritysvastuun osa-alueilla (ympäristö, sosiaalinen ja taloudellinen). Arvio tehdään kaksi kertaa vuodessa; kesä- ja joulukuussa.  

Lue lisää (EN):  Euronext ja Vigeo Eiris 

Global Compact Stock -indeksi

Olemme olleet mukana YK:n Global Compact 100 -indeksissä vuodesta 2013.   Globaali osakeindeksi yhdistää yritysvastuun ja taloudellisen suorituskyvyn. Indeksiin valitaan 100 yhtiötä ja valintaperusteina toimivat Global Compactin kymmenen periaatteen noudattaminen, yhtiön johtajiston sitoutuminen sekä vakaa taloudellinen kannattavuus.

FAO:ta tunnustusta UPM:lle esimerkillisestä metsänhoidosta

Uruguayn metsäasioista vastaava viranomainen myönsi UPM:lle YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n tunnustuksen esimerkillisestä metsänhoidosta kesäkuussa 2015. Tunnustus luovutettiin kestävää metsänhoitoa edistävän kansallisen työryhmän kokouksessa.

Lue lisää lehdistötiedotteesta 11.6.2015.

STOXX Global ESG Leaders -indeksi

STOXX Global ESG Leaders -indeksiin on listattu maailman johtavat yhtiöt ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallinnointia (ESG) käsittelevien kriteereiden ja mittareiden perusteella. Tiedot kerää Sustainalytics. UPM on listattu tähän indeksiin alusta asti, vuodesta 2011.

 
 

Läpinäkyvyys luo uskottavuutta

 

Lue lisää aiheesta