UPM.FI

Töissä metsässä

Kukaan meistä ei synny ammattilaiseksi. Koulutus, kokemus ja kiinnostus kehittyä ja oppia uutta tekee ammattilaisen. Me työskentelemme metsässä ja arvostamme luontoa. Useimmalle meistä metsä ja luonto on sekä työ- että harrastuspaikka.

 
 

UPM Puunhankinta ja metsätalous työllistää monen alan osaajia ja asiantuntijoita eri puolilla Suomea. Voit lukea lisää UPM:n työpaikoista ja tehtävistä urasivuiltamme. Tässä osiossa kerromme lisää metsäammattilaisistamme.

Meitä työskentelee metsässä yli 3 000 ammattilaista: UPM:n henkilöstöä sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään. Teemme töitä UPM:n omistamissa metsissä ja hankimme puuta yksityismetsänomistajilta sekä hoidamme heidän metsiään.

Työn laadun seuranta on osa osaamisemme kehittämistä. Toimihenkilömme tarkistavat työn laatua ja yrittäjämme tekevät omavalvontaa tuhansissa kohteissa vuosittain. Osviittaa toimintamme onnistumisesta saamme myös asiakkailta ja sidosryhmiltä. Sertifioitujen laatu- ja ympäristöjärjestelmien sekä metsäsertifioinnin osalta laatuarviointia tekevät myös ulkoiset auditoijat. Lisäksi olemme ostaneet vuosien ajan säännöllisesti metsän- ja luonnonhoidon arviointipalveluja myös ulkopuoliselta toimijalta.

Meitä kaikkia yhdistää ammattilaisuus ja intohimo tehdä työtä metsän ja asiakkaidemme parhaaksi. Tunnemme metsän, teemme havaintoja, tunnistamme sen eri näkökulmat ja otamme ne huomioon toiminnassamme.

 

Luonnon monimuotoisuus näkyy talousmetsissä

 

Metsä tarjoaa monia tehtäviä

Metsäasiakasvastaava on metsänomistaja-asiakkaidemme yhteyshenkilö. Hän sopii asiakkaan kanssa hakkuiden ja metsänhoitotöiden toteutuksesta. Taustatukena hänellä on metsätalousasiantuntija, joka vastaa hakkuiden ja metsänhoitotöiden toimenpide-ehdotuksista ja metsävaratiedon hallinnasta. Hän huomioi myös ympäristöasiat omalla vastuualueellaan.

Metsäasiantuntijat puolestaan vastaavat yhtiön omien metsien hakkuu- ja hoitotavoitteiden toteuttamisesta sekä tilojen hoidosta, hallinnasta ja edunvalvonnasta. Ammattilaisemme tekevät työtä metsässä luontoa kunnioittaen. Ympäristöasiantuntijamme ovat oman ja yrittäjiemme henkilöstön tukena ja kouluttavat ja opastavat heitä.

Metsäkoneenkuljettaja korjaa puut metsästä metsäasiakasvastaavamme ja metsänomistajan sopiman leimikkosuunnitelman mukaisesti. Ammattilainen tuntee vastuunsa ja hallitsee koneensa niin, että hän itse ja metsänomistaja voivat olla tyytyväisiä työn laatuun. Hän tunnistaa myös säästettävien kohteiden tunnusmerkit ja osaa toimia oikein, vaikka kohdetta ei olisi aiemmin huomattu.

Jotta hakkuukoneet saadaan oikeaan aikaan oikeaan kohteeseen ja puut kuljetettua metsästä tehtaalle tarvitaan yritysvastaavia, joiden työssä pidetään huolta, että korjuusuunnitelmat ja puun vastaanotto pysyvät tasapainossa. Puutavara-auton kuljettaja huolehtii, että puut tulevat metsästä tehtaalle tai terminaaliin ajallaan. Operaatioesimiehet puolestaan huolehtivat metsänhoitotöitä toteuttavien metsurien ja yritysten töiden organisoinnista.

Alueelle, josta puut on korjattu, syntyy uusi metsä joko luontaisesti, kylvämällä tai istuttamalla. Joroisten taimitarhalta saamme korkealaatuisia siemeniä ja laatutaimia yhtiön omien sekä metsänomistaja-asiakkaidemme metsien uudistamiseen. Taimitarha työllistää kausiluontoisesti kymmeniä henkilöitä ja ympäri vuoden useita toimihenkilöitä.

Ilman hoitoa uusi metsä pusikoituu, mikä ei tuota hyvää metsänomistajalle. Metsuri ja raivaussaha ovat tehokas pari taimikonhoidossa. UPM Metsän franchisingyrittäjät huolehtivat eri alueilla metsänhoitotöiden oikea-aikaisuudesta ja siitä, että työt tulee tehtyä huolella.

Vuosittain kanssamme työskentelee alan oppilaitoksissa opiskelevia metsäalasta kiinnostuneita kesäharjoittelijoita ja -työntekijöitä. Lisäksi meille tehdään joka vuosi useita eri alan lopputöitä.

Lisää aiheesta:

UPM Taimet

Metsätyö on muutakin kuin puunkaatoa

Tulevaisuuden koneenkuljettaja

Video: Puutavara-auton kuljettajan työympäristö

 

Valtoahon Matti, terve!