Biodiversiteetti

 

Ei biodiversiteettiä, ei tulevaisuutta 

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti tarkoittaa maapallolla esiintyvää lajistoa ja ekosysteemejä. YK:n mukaan luonnon monimuotoisuus hupenee nopeammin kuin koskaan: ihmisten toimien vuoksi neljäsosa kaikista maailman kasvi- ja eläinlajeista on häviämässä. Kulutuskäyttäytymisemme on muututtava. Fossiilisista raaka-aineista ja materiaaleista tulee siirtyä kestäviin, puupohjaisiin vaihtoehtoihin. Näitä tulevaisuuden ratkaisuja ei voida tuottaa ilman monimuotoisia metsäekosysteemejä ja niiden vastuullista käyttöä. Yksinkertaistettuna: ilman biodiversiteettiä ei ole tulevaisuutta.

 
 
 

Pitkäjänteistä työtä monimuotoisuuden eteen

Monimuotoinen metsä voi ja kasvaa hyvin ja mahdollistaa näin liiketoimintamme jatkuvuuden ja elinvoimaisuuden. Olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen metsätalouteen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen kaikessa toiminnassamme.

Turvaamme luonnon monimuotoisuutta monimuotoisuusohjelmalla, joka on perustettu vuonna 1998. Ohjelma koostuu metsätalouden jokapäiväisistä toimenpiteistä, arvokkaiden luontokohteiden suojelusta sekä yhteistyöhankkeista eri sidosryhmien kanssa.

Lue lisää ohjelman eri projekteista täällä.


Vuonna 2018 julkaisimme uuden sitoumuksen, jolla parannamme luonnon monimuotoisuutta Suomen metsissämme. Olemme myös kytkeneet valmiusluottomme hinnoittelumekanismin metsäluonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin.

Lue lisää täällä.

Vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen on suurin puunhankinnassa. Olemme sitoutuneet kestävään metsänhoitoon, jolla varmistetaan korkealaatuisen puuraaka-aineen saatavuus, ylläpidetään ja parannetaan luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua sekä varmistetaan metsien virkistyskäyttö. 

Uruguayn puuviljelmillämme luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet ja luontaiset lajit on suojeltu. Emme muuta luonnonmetsiä puuviljelmiksi vaan viljelemme puuta vanhoilla laidunmaille, jotka toimivat aiemmin karjankasvatuksessa.

Lue lisää toiminnastamme Uruguayssa.

 
Monimuotoisuusohjelmamme on perustettu vuonna
1998
Asetimme uuden tavoitteen luonnon monimuotoisuuden jatkuvasta parantamisesta vuonna
2018
 

 

Biodiversiteetti-indikaattorit mittaavat vaikuttavuutta

Monimuotoisuustyömme jakautuu kolmeen osa-alueeseen: metsätalouden toimenpiteisiin, arvokkaiden luontokohteiden suojeluun sekä yhteistyö- ja kehitysprojekteihin. Seuraamme työmme etenemistä tarkkaan valituilla indikaattoreilla, jotka mittaavat, miten muutokset metsien rakenteissa vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen. Uusia indikaattoreita kehitetään yhteistyössä tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa.

 


*Yksityiskohtaisemman tiedon ollessa saatavilla, laskentaa on tarkennettu vuodelle 2021. 2020 ja 2019 tulokset on uudelleen laskettu.

**Suojeltu kokonaispinta-ala väheni vuodesta 2020 johtuen muutoksista kaavarajoituksissa, kuitenkin kokonaan käytön ulkopuolella olevien alueiden pinta-ala kasvoi 9 % vuodesta 2020.

***Uudistetun laskentatavan takia vuoden 2021 tulokset eivät ole vertailukelpoisia vuosiin 2019 ja 2020.


 
 

Uruguayn puuviljelmillä seuraamme kolmea biodiversiteetti-indikaattoria:

 
1.
Luonnonsuojelualueverkoston kehittäminen
2.
Endeemisten ja uhanalaisten lajien populaatioiden ylläpitäminen ja parantaminen suojelualueilla
3.
Eksoottisten puulajien populaatioiden torjunta ja vähentäminen suojelualueilla.
 

Pitkän aikavälin monimuotoisuustavoitteidemme saavuttamiseksi aiomme lisätä suojelualueita sovituissa suojeluluokissa ja jatkaa pitkän aikavälin seurantaohjelmaamme. Teemme yhteistyötä paikallisten ympäristöjärjestöjen, kuten Vida Silvestren ja Aves Uruguayn kanssa.

Lue lisää monimuotoisuustyöstämme Uruguayssa (EN)

 
 
 
 

Aiheeseen liittyvää

 
Merien muoviroskista merkkituotteiksi
Artikkeli | 01/26/2023 11:09:09 | 4 min

Merien muoviroskista merkkituotteiksi

Lue lisää
Kohti tieteeseen perustuvia luontotavoitteita
Artikkeli | 12/14/2022 12:26:26 | 4 min

Kohti tieteeseen perustuvia luontotavoitteita

Lue lisää
Onko lisääntyvä eriarvoisuus yhtä suuri haaste kuin ilmastokriisi?
Artikkeli | 12/09/2022 10:46:19 | 8 min

Onko lisääntyvä eriarvoisuus yhtä suuri haaste kuin ilmastokriisi?

Lue lisää
Innovaatioista innostunut
Artikkeli | 11/30/2022 13:20:09 | 4 min

Innovaatioista innostunut

Lue lisää