UPM.FI

Maailma kääntyy kiertotalouteen

Kiertotaloudella rakennetaan kestävää ja elinvoimaista tulevaisuutta sekä yrityksille että yhteiskunnalle.

 

Näin me näemme kiertotalouden

Kiertotalous vastaa kahteen aikamme globaaliin haasteeseen: ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen niukkuuteen. Biopohjaisen kiertotalousmallin mukaisesti jätteen määrä pyritään minimoimaan ja uusiutuvia luonnonvaroja käytetään mahdollisimman kestävästi ja tehokkaasti.

Näkemyksemme biopohjaisesta kiertotaloudesta kiteytyy kolmeen sanaan: Biofore beyond fossils. Resurssitehokkuudella ja tarjoamalla uusiutuvia ja kierrätettäviä vaihtoehtoja fossiilisille materiaaleille ja tuotteille voimme lieventää ilmastonmuutosta. Käytämme uudelleen tai kierrätämme lähes kaikki tuotannossa syntyvät jätteet. Luomme lisäarvoa älykkäillä ratkaisuilla ja kierrättämällä materiaaleja ja tuotteita useaan kertaan.

Tavoitteemme on tuottaa mahdollisimman vähän jätettä ja maksimoida sen uudelleenkäyttö. Toimijoiden välinen yhteistyö ja uudet teknologiat luovat uusia mahdollisuuksia kehittää innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja. Tällä kaikella luomme sidosryhmillemme sekä yhteiskunnalle taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä arvoa.

Näin olemme toimineet jo vuosikymmenien ajan. Meille kiertotalous on kestävän tulevaisuuden kulmakivi.

 
Innovatiivinen ekodesign

Innovatiivinen ekodesign

Lue lisää
Resurssitehokkuus

Resurssitehokkuus

Lue lisää
Kiertotaloutta käytännössä

Kiertotaloutta käytännössä

Lue lisää
Yhteistyö ja kumppanuudet

Yhteistyö ja kumppanuudet

Lue lisää
 

Näin kiertotalous toimii UPM:ssä

 

Kiertotalous UPM:ssä

 

Roskaralli oli mun lempparitehtävä!

 

Yhteistyöllä materiaalit kiertoon

 

Jätteestä kiertotalousaarteiksi

Uusiutuvan puun tehokas käyttö on liiketoimintamme ytimessä. Käytämme uudelleen tai kierrätämme suurimman osan tuotantojätteestämme. Jäte hyödynnetään joko raaka-aineena tai energian tuotannossa. Hyödyntämällä jätteitä ja sivuvirtoja uusissa innovatiivisissa tuotteissamme parannamme liiketoimintamme kilpailukykyä.

Tavoitteenamme on saavuttaa kaatopaikkajätteen nollataso maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa, että emme vie jätettä kaatopaikalle emmekä polta sitä ilman energian tehokasta talteenottoa. Kaatopaikkajätteen nollatason saavuttamiseksi kehitämme älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja, joissa ylijäämämateriaali kiertää ja tuottaa lisäarvoa.

 
89 %
uudelleen käytetyn tai kierrätetyn tuotantojätteen osuus
35 %
jätevedenpuhdistuksessa käyttämistämme ravinteista on kierrätettyjä
 

UPM Kaukas on kiertotalouden malliesimerkki

 

Lue lisää aiheesta


Hautomoaltaan pohjalta kaupalliseksi maanparannus­aineeksi
Artikkeli | 03/20/2020 08:49:52 | 4 min

Hautomoaltaan pohjalta kaupalliseksi maanparannus­aineeksi

Lue lisää
UPM toimi bio- ja kiertotalouden kasvuyrittäjien tukena Kasvu Open -tapahtumassa
Artikkeli | 10/28/2019 13:06:00 | 5 min

UPM toimi bio- ja kiertotalouden kasvuyrittäjien tukena Kasvu Open -tapahtumassa

Lue lisää
Eurooppa suuntaa kohti biokiertotaloutta
Blogi | 09/27/2019 07:33:15 | 4 min

Eurooppa suuntaa kohti biokiertotaloutta

Lue lisää
Muovin kierrätys – Liikummeko oikeaan suuntaan?
Artikkeli | 08/27/2019 06:17:59 | 2 min

Muovin kierrätys – Liikummeko oikeaan suuntaan?

Lue lisää