UPM.FI

Maailma kääntyy kiertotalouteen

Kiertotaloudella rakennetaan kestävää ja elinvoimaista tulevaisuutta sekä yrityksille että yhteiskunnalle.

 

Näin me näemme kiertotalouden

Kiertotalous vastaa kahteen aikamme globaaliin haasteeseen: ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen niukkuuteen. Biopohjaisen kiertotalousmallin mukaisesti jätteen määrä pyritään minimoimaan ja uusiutuvia luonnonvaroja käytetään mahdollisimman kestävästi ja tehokkaasti.

Näkemyksemme biopohjaisesta kiertotaloudesta kiteytyy kolmeen sanaan: Biofore beyond fossils. Resurssitehokkuudella ja tarjoamalla uusiutuvia ja kierrätettäviä vaihtoehtoja fossiilisille materiaaleille ja tuotteille voimme lieventää ilmastonmuutosta. Käytämme uudelleen tai kierrätämme lähes kaikki tuotannossa syntyvät jätteet. Luomme lisäarvoa älykkäillä ratkaisuilla ja kierrättämällä materiaaleja ja tuotteita useaan kertaan.

Tavoitteemme on tuottaa mahdollisimman vähän jätettä ja maksimoida sen uudelleenkäyttö. Toimijoiden välinen yhteistyö ja uudet teknologiat luovat uusia mahdollisuuksia kehittää innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja. Tällä kaikella luomme sidosryhmillemme sekä yhteiskunnalle taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä arvoa.

Näin olemme toimineet jo vuosikymmenien ajan. Meille kiertotalous on kestävän tulevaisuuden kulmakivi.

 
 

Näin kiertotalous toimii UPM:ssä

 

Kiertotalous UPM:ssä

 

Roskaralli oli mun lempparitehtävä!

 

Yhteistyöllä materiaalit kiertoon

 

Jätteestä kiertotalousaarteiksi

Uusiutuvan puun tehokas käyttö on liiketoimintamme ytimessä. Käytämme uudelleen tai kierrätämme suurimman osan tuotantojätteestämme. Jäte hyödynnetään joko raaka-aineena tai energian tuotannossa. Hyödyntämällä jätteitä ja sivuvirtoja uusissa innovatiivisissa tuotteissamme parannamme liiketoimintamme kilpailukykyä.

Tavoitteenamme on saavuttaa kaatopaikkajätteen nollataso maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa, että emme vie jätettä kaatopaikalle emmekä polta sitä ilman energian tehokasta talteenottoa. Kaatopaikkajätteen nollatason saavuttamiseksi kehitämme älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja, joissa ylijäämämateriaali kiertää ja tuottaa lisäarvoa.

 
89 %
uudelleen käytetyn tai kierrätetyn tuotantojätteen osuus
28%
jätevedenpuhdistuksessa käyttämistämme ravinteista on kierrätettyjä
 

UPM Kaukas on kiertotalouden malliesimerkki

 

Lue lisää aiheesta