UPM.FI

Vastuullinen puunhankinta

Varmistamme, että kaikki tuotteissamme käytettävä puu ja puukuitu on vastuullisesti hankittu.

 

Puun alkuperän seurantajärjestelmä ja metsäsertifiointi puunhankinnassa

Olemme merkittävä metsänomistaja ja puun ostaja. Puu on arvokas raaka-aine, ja varmistamme sen optimaalisen hyödyntämisen hankkimalla kaikenlaisia puutavaralajeja.

Tuotteidemme valmistuksessa käytettävä puu tulee kestävästi hoidetuista metsistä, ja se on hankittu laillisella tavalla. Kaikki käyttämämme puu täyttää kolmannen osapuolen varmistaman puun alkuperäketjun vaatimukset. Pyrimme maksimoimaan sertifioidun kuidun käytön ja edistämään sertifioidun puun käyttöä maailmanlaajuisesti.

Kaikki omistamamme metsät ja eukalyptusviljelmät on FSC®  - ja/tai PEFC™-sertifioitu. Lisäksi meillä on Suomessa FSC® ja PEFC™-ryhmäsertifikaatit, joihin yksityismetsänomistajat voivat liittyä.

 

Puun alkuperän täysi jäljitettävyys

Puun alkuperän seuranta on toimintamme perusedellytys. Puun alkuperän seurantajärjestelmämme täyttää sekä PEFC™- että FSC®-metsäsertifiointijärjestelmän vaatimukset. Varmistamme, että tehtaisiimme toimitettava puuraaka-aine on kestävästi hankittua, laillisesti hakattua ja kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien, EU:n puutavara-asetuksen, Yhdysvaltojen Lacey Act -säädöksen ja muiden alueellisten vaatimusten mukaista.

Maailmanlaajuinen seurantajärjestelmä

Olemme käyttäneet puun alkuperän seurantajärjestelmiä jo lähes kaksi vuosikymmentä. Järjestelmämme perustuvat puun alkuperäketjun hallintaan, ja ne on integroitu kolmannen osapuolen sertifioimiin ISO 9001- ja ISO 14001 -järjestelmiin. Näin pystymme valvomaan itse hankkimamme puun alkuperää sekä varmistamaan muualta hankkimamme puun alkuperän sopimusehdoilla ja toimittaja-auditoinneilla.

Olemme myös kehittäneet oman seurantajärjestelmän Venäjän ja Baltian puunhankintaan. Jokaisesta Venäjältä tai Baltiasta hankitun puun toimituserästä saadaan alkuperätodistus ja karttatieto hakkuualueen sijainnista.

Edellytämme, että kaikki toimittajamme noudattavat vastuullisia käytäntöjä, jotka vastaavat UPM:n Toimintaohjetta toimittajille ja kolmansille osapuolille, yhtiön käytäntöjä ja sääntöjä sekä puun alkuperän seurantajärjestelmän standardeja käytössä olevan metsäsertifioinnin mukaisesti.

Osana omaa puun alkuperän seurantajärjestelmäämme sekä FSC®- ja PEFC™-sertifiointivaatimuksia teimme 58 toimittaja-auditointia vuonna 2019. Suurin osa tarkastuksista tehtiin Venäjällä, ja sen jälkeen eniten Saksassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa ja Virossa.

Puun alkuperän seurantaa tukevat myös henkilöstömme ja urakoitsijoidemme jatkuva koulutus sekä erilaiset kehitystoimet.

 
 

Lue lisää aiheesta