UPM.FI

Kierrätysmateriaalit ovat hyväksi ympäristölle ja taloudelle

Pyrimme muuttamaan asenteita ja käytäntöjä siten, että ne johtaisivat pysyvään muutokseen kohti kiertotaloutta.

 

Kierrätysmateriaalit ovat arvokkaampia kuin koskaan

Resurssitehokkuus on keskeinen osa Biofore-strategiaamme. Pyrimme käyttämään arvokasta ja uusiutuvaa metsäbiomassaa niin vastuullisesti ja tehokkaasti kuin mahdollista. Kiertotalous on taloudellinen malli, jossa materiaalit ja arvot kiertävät ja lisäarvoa tuotetaan palveluilla ja älykkäillä toiminnoilla.

Metsäteollisuudessa kiertotalous saattaa kuulostaa vain uudelta nimeltä toimintamallille, jota olemme kehittäneet jo vuosia. Laajemmassa mittakaavassa kiertotalousmalli luo meille kuitenkin uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhdistäessään ympäristöä ja taloutta koskevat tavoitteet. Olemme aktiivisesti mukana biotalouden kehittämisessä ja siihen perustuvassa taloudellisessa ja teollisessa vallankumouksessa. Ekosuunnittelukonseptimme, jonka olemme sisällyttäneet tuote- ja prosessikehitykseemme, on oiva esimerkki vastuullisesta liiketoimintakäytännöstä.

 

Olemme yksi maailman suurimmista graafisen keräyspaperin käyttäjistä

 

Olemme yksi maailman johtavia keräyspaperin käyttäjiä graafisten papereiden
tuotannossa. Vuonna 2020 käytimme keräyspaperia yhteensä noin 1,8 miljoonaa tonnia. Kierrätyksen avulla varmistamme materiaalien tehokkaan käytön ja pidennämme tuotteidemme elinkaarta.

Paperin tehokas kierrätys edellyttää paikallista keräysinfrastruktuuria sekä kansallisia kierrätysjärjestelmiä. Käyttämämme keräyspaperi ostetaan Euroopasta, jossa merkittävimpiä toimittajia ovat paikalliset kuntaviranomaiset, jäteyhtiöt ja painotalot. Pyrimme optimoimaan keräyspaperin arvoketjun keskittämällä hankinnat tehtaiden lähellä toimiville paikallisille toimittajille. Näin voidaan pienentää sekä kustannuksia että ympäristövaikutuksia.

Resurssitehokkuus säästää raaka-aineita sekä tuotannossa että elinkaaren lopussa. Paperista ei synny jätettä, kun se kierrätetään takaisin raaka-aineeksi. Paperia voi kierrättää jopa kuusi kertaa, minkä jälkeen kuidut kuluvat liian lyhyiksi. Tämän jälkeen paperikuitua voidaan kuitenkin vielä käyttää bioenergian tuotannossa.

Olemme saaneet ensimmäisen sanomalehtipaperille myönnetyn EU:n ympäristömerkin. Merkin kriteerit hyväksyttiin vuonna 2012, ja niiden mukaan vähintään 70 prosenttia sanomalehtipaperista on oltava keräyskuitua.

Kaikesta UPM:n paperintuotannossa käyttämästä raaka-aineesta kolmannes on keräyskuitua.

Tuhkasta erilaisiksi tuotteiksi

Bioenergian tuotannossa syntyvä tuhka muodostaa suurimman osan UPM:n tuottamasta kiinteästä jätteestä. Valtaosa tuhkasta käytetään uudelleen esimerkiksi täyteaineena tienrakennuksessa tai maanrakennusaineena. 

 
 

Lue lisää aiheesta

Sapsokosken kunnostus valmis – 30 kutusoraikkoa odottaa vaelluskaloja
Artikkeli | Mikael Rytkönen | 09/07/2022 10:22:52 | 3 min

Sapsokosken kunnostus valmis – 30 kutusoraikkoa odottaa vaelluskaloja

Lue lisää
Merimaili kerrallaan kohti puhtaampia vesiä Itämerellä
Blogi | Sami Lundgren | 07/06/2022 07:32:42 | 2 min

Merimaili kerrallaan kohti puhtaampia vesiä Itämerellä

Lue lisää
UPM:n vaelluskala­ohjelma etenee – seuraavaksi kunnostetaan Sotkamon Sapsokoski ja Jämsän Arvajankoski
Artikkeli | Mikael Rytkönen | 06/29/2022 12:56:12 | 5 min

UPM:n vaelluskala­ohjelma etenee – seuraavaksi kunnostetaan Sotkamon Sapsokoski ja Jämsän Arvajankoski

Lue lisää
UPM pyytää päästödataa yli 20 000 toimittajaltaan
Artikkeli | 06/29/2022 07:19:21 | 4 min

UPM pyytää päästödataa yli 20 000 toimittajaltaan

Lue lisää