Logistiikan optimointi

Logistiikan optimoinnin avulla voimme vähentää kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä.

 

Vastuullisen logistiikan suunnittelu ja optimointi

Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljettaminen kuormittaa ympäristöä. Järkevät reittivalinnat, raide- ja vesiliikenteen suosiminen ja vähäpäästöisten polttoaineiden käyttö vähentävät kuljetusten ympäristövaikutuksia. 

Tehtaisiimme saapuu vuosittain miljoonia tonneja raaka-aineita, lisäaineita ja tehtaiden toimintaan liittyviä toimituksia. Myös lopputuotteiden toimittaminen asiakkaille aiheuttaa paljon liikennettä. Lisäksi kiinteä jäte on kuljetettava kierrätys- ja jätteidenkäsittelylaitoksiin. Toimitamme vuosittain noin 1,1 miljoonaa tuote- ja raaka-ainekuormaa (noin 25 tonnia / kuorma) eri puolille maailmaa, mikä tarkoittaa yhtä kuormaa 28 sekunnin välein. 

Käytämme tie-, raide- tai vesikuljetuksia etäisyyden, liikenneyhteyksien ja toimitusajan mukaan vaihdellen. Kaikista toimituksistamme 64 prosenttia kuljetetaan raide- tai maanteitse ja 36 prosenttia meritse (2018).

Sopimuskumppanit hoitavat valtaosan kuljetuksistamme, ja heidän on noudatettava UPM:n lastinkäsittelykirjaa (Cargo Handling Manual), joka sisältää ohjeet rahdin käsittelystä, varastoinnista, kuljetuksesta sekä työterveydestä ja turvallisuudesta.

Logistiikka tuo työtä maaseudulle

Puunhankinnalla, kuljetuksilla ja logistiikalla on merkittäviä sosioekonomisia vaikutuksia tehtaitamme ympäröivillä maaseutualueilla.

Työllistämme sopimuskumppaneidensa kautta yhteensä 6 353  metsäkoneen kuljettajaa, 5 306 kuorma-auton kuljettaja ja 398 rautatietyöläistä (2018). Teemme yhteistyötä satojen logistiikkayrittäjien ja -yrityksien kanssa, minkä lisäksi ostamme puuta paikallisilta metsänomistajilta. Maailmanlaajuisessa mittakaavassa tuemme merkittävästi maaseudun elinkeinoja Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Uruguayssa.

 

 

Oikeita valintoja matkan varrella

 

Sahatavara lähtee maailmalle Stevecon ja UPM:n pitkäaikaisella yhteistyöllä

 

Lue lisää aiheesta