Kasvava keskiluokka

Vuonna 2020 noin 2 miljardia aasialaista kuului keskiluokkaan, ja luvun arvioidaan nousevan 3,5 miljardiin vuoteen 2030 mennessä. Korkeamman elintason ja ikääntyvän väestön myötä ihmiset kuluttavat enemmän ja pidempään. YK:n mukaan vuoteen 2050 mennessä 70 % maailman väestöstä asuu kaupungeissa, jolloin heillä on paremmat mahdollisuudet korkeampaan tulotasoon ja erilaisiin palveluihin terveydenhuollosta verkkokauppaan.

Monipuolisen tuotevalikoimamme ansiosta pystymme vastaamaan kuluttajakysynnän kasvuun sekä mahdollistamaan kestävät valinnat asiakkaillemme ja kuluttajille.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on alkanut aiheuttaa muutoksia luonnonjärjestelmiin, mikä puolestaan voimistaa muita haastavia muutostekijöitä. Tutkijat ennustavat vahingon muuttuvan peruuttamattomaksi, jos lämpötilan nousu ylittää 2,5 °C. Ilmastonmuutos näkyy eri tavoin maapallon eri alueilla ja vaikuttaa esimerkiksi merenpinnan nousuun, äärimmäisiin sääilmiöihin, kuivuuteen, lämpötilan nousuun, hyönteistuhoihin ja veden niukkuuteen, sekä vahingoittaa ekosysteemejä ja niiden tarjoamia palveluita.

Olemme sitoutuneet kestävään metsänhoitoon, 65 %:n päästövähennyksiin sekä innovoimaan uusia tuotteita.

Resurssien niukkuus

Viime vuosikymmeninä olemme nähneet samanaikaisen väestön- ja talouskasvun kasvattavan kysyntää niin energian, ruuan ja materiaalien kuin niiden tuotantoon tarvittavien resurssienkin suhteen. Nyt on ennennäkemättömän suuri tarve ratkaisuille, jotka parantavat tehokkuutta ja tarjoavat uusiutuvia vaihtoehtoja niukoille resursseille.

Tuotamme ja käytämme vähähiilistä energiaa sekä tarjoamme ja innovoimme kestävän kehityksen mukaisia tuotteita. Suunnittelemme prosesseja ja tuotteita jätteiden minimoimiseksi, tehokkuuden maksimoimiseksi sekä tuotannon ja kulutuksen kiertotalouden mahdollistamiseksi.