Petri Hakanen UPM:n teknologiajohtajaksi

Lehdistötiedote 6.6.2023 15.00 EEST

Petri Hakanen on nimitetty UPM:n teknologiajohtajaksi 1. elokuuta 2023 alkaen. Uudessa tehtävässään Hakanen johtaa yhtiön tutkimus- ja kehitystoimintaa, uuden liiketoiminnan kehitystä sekä investointien hallintaa. Hän raportoi UPM Biorefining & Technology -liiketoimintayksikön johtajalle Winfried Schaurille.

"Petri Hakasen nimityksessä korostuu innovaatioiden sekä tutkimuksen ja kehityksen merkitys UPM:n tulevaisuudelle. Vahvistamme myös investointihallinnan roolia, mikä tukee tulevien suurten investointihankkeiden toteuttamisen valmistelua", UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen sanoo.

Petri Hakanen on ollut UPM:n palveluksessa lähes 30 vuotta erilaisissa ylimmän johdon tehtävissä. Viimeiset viisi vuotta hän on johtanut UPM:n kaikkien aikojen suurinta hanketta, uutta sellutehtaan ja siihen liittyvien infrastruktuurien rakentamista Uruguayssa.

UPM on sitoutunut kestävän kasvun varmistamiseen pitkällä aikavälillä. Jatkuva innovointi on keskeistä niin kuituihin kuin biokemiaankin perustuvien liiketoimintamme kehittämisessä. Tärkeää on myös vahvan strategisen patenttisalkun aktiivinen hallinta. Yhtiön käynnissä oleva biokemikaalijalostamohanke Leunassa Saksassa ja mahdollinen investointi toiseen biopolttoainejalostamoon Rotterdamissa Alankomaissa edellyttävät valmiuksiemme vahvistamista laajamittaisten investointihankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Winfried Schaurin ja Petri Hakasen ympärille muodostettu uusi kokoonpano varmistaa täyden paneutumisen innovointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä UPM Biorefining -liiketoimintayksikön, UPM Biofuels- ja UPM Biochemicals -liiketoimintojen, kasvattamiseen.

Lisätietoja antavat:
Martin Ledwon, sidosryhmäsuhdejohtaja, UPM Biochemicals & Biofuels, puh. +49 15 1655 309 02, martin.ledwon@upm.com

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils