Henrik Ehrnrooth UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi

Pörssitiedote 12.4.2023 17.00 EEST

UPM-Kymmene Oyj        Pörssitiedote (Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot)        12.4.2023 klo 17.00

Henrik Ehrnrooth UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi

Henrik Ehrnrooth valittiin UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Kim Wahl varapuheenjohtajaksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa, joka pidettiin tänään varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen valiokuntien puheenjohtajat ja muut jäsenet:

  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kim Wahl ja muiksi valiokunnan jäseniksi Pia Aaltonen-Forsell ja Marjan Oudeman.
  • Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Martin à Porta ja muiksi valiokunnan jäseniksi Emma FitzGerald ja Topi Manner.
  • Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Henrik Ehrnrooth ja muiksi valiokunnan jäseniksi Jari Gustafsson ja Piia-Noora Kauppi.

Hallituksen arvion mukaan kaikki valiokuntien jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista ja täyttävät siten hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuusvaatimukset.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils