UPM Paso de los Toroksen sellutehdas Uruguayssa on käynnistysvalmis – merkittävä saavutus yhtiön strategisessa kasvuinvestoinnissa

Sijoittajauutinen 31.3.2023 8.30 EEST

Uusi UPM Paso de los Toroksen sellutehdas on saavuttanut teknisen valmiuden tuotannon käynnistämiseksi. Lisäksi UPM on saanut tehtaan ympäristölupaan tarvittavan Uruguayn ympäristöviranomaisten hyväksynnän kaikille tehtaan prosesseille, järjestelmille ja teknologioille. Tämä hyväksyntä on edellytys lopulliselle viranomaisten myöntämälle käynnistysluvalle, jota odotetaan lähiviikkoina. UPM tiedottaa, kun käynnistyslupa on myönnetty ja tuotanto voidaan käynnistää. Sellutoimitusten asiakkaille odotetaan alkavan noin kuukauden sisällä käynnistyksestä.

“UPM Paso de los Toroksen valmistuminen saattaa päätökseen strategisen kasvuhankkeemme Uruguayssa. UPM on vuosien myötä luonut Uruguayhin erittäin kilpailukykyisen teollisen toimintamallin, joka perustuu vastuulliseen ja toimivaan puuhuoltoon sekä tehokkaaseen logistiikkaan. Hanke tekee meistä entistä kilpailukykyisemmän ja varmemman kumppanin nykyisille ja uusille asiakkaille sekä vastaamaan uusiutuvien raaka-aineiden kasvavaan kysyntään. UPM:n selluntuotantokapasiteetin kasvu yli 50 prosentilla merkitsee kasvuloikkaa yhtiön selluliiketoiminnalle ja tuloksentekokyvylle. Investoinnin taloudellinen vaikutus on merkittävä myös Uruguayssa, jossa se luo huomattavia mahdollisuuksia ihmisille ja yhteisöille”, sanoo toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Sellutehtaan lisäksi 3,47 miljardin Yhdysvaltain dollarin kokonaisinvestointiin sisältyy syvänmeren satamaterminaali Montevideossa, uusi eukalyptustaimitarha sekä investointeja tehtaan paikallisympäristön infrastruktuuriin. Kaikki edellä mainitut hankkeet ovat jo valmistuneet ja toiminnassa.

“Paso de los Toroksen tehtaan vuosituotantokapasiteetti on 2,1 miljoonaa tonnia eukalyptussellua, minkä myötä UPM nousee maailman johtavien sellunvalmistajien joukkoon. Meillä on nyt tasapainoinen tuotantorakenne ja puunhankinta eteläisellä ja pohjoisella pallonpuoliskolla. Kaksi sellutehdastamme Uruguayssa ja kolme Suomessa muodostavat vahvan perustan tarjota kestävästi tuotettua lyhyt- ja pitkäkuitusellua asiakkaillemme”, sanoo UPM Fibres -liiketoiminta-alueen johtaja Bernd Eikens.

UPM voi nyt vahvistaa tehtaan aiemmin arvioidun kilpailukykyisen kassakustannustason, joka on noin 280 Yhdysvaltain dollaria toimitettua sellutonnia kohden. Sen myötä tehdas asettuu maailman kilpailukykyisimpien tehtaiden joukkoon ja tarjoaa hyvän tuoton investoinnille eri markkinaolosuhteissa.

Uruguayn ympäristöviranomainen on valvonut tehtaan rakentamista koko projektin ajan. Toiminnan hyväksymisprosessiin on sisältynyt useita viranomaisten tarkastuksia sekä alan asiantuntijoiden tekemiä kolmannen osapuolen auditointeja. UPM on toteuttanut kaikki lupien edellyttämät toimenpiteet sekä kattavan ympäristövaikutusten seurantaohjelman, johon sisältyvät eliöstö, ilma, maaperä, melu ja yhteiskunnalliset vaikutukset. UPM:llä on lisäksi kaikki tarvittavat luvat, jotka liittyvät energiaan, yhdyskuntaan, kuljetuksiin, palokuntaan sekä teollisiin standardeihin ja määräyksiin.

“UPM Paso de los Toroksen sellutehdas on rakennettu hyödyntämällä viimeisintä, parasta käytettävissä olevaa teknologiaa. Se on läpäissyt perusteellisen lupaprosessin, jolla varmistetaan tehtaan turvallinen ja kestävään kehitykseen perustuva toiminta. Olen erittäin ylpeä UPM:n tiimistä, joka on toteuttanut kasvuhankkeemme määrätietoisesti ja tinkimättömästi”, sanoo Pesonen.

Kasvuinvestoinnin myötä UPM ja sen alihankkijat luovat Uruguayhin 4 000 uutta työpaikkaa metsäteollisuuden arvoketjussa ja lisäksi noin 6 000 välillistä työpaikkaa. Investoinnin arvioidaan kasvattavan Uruguayn bruttokansantuotetta noin 2 prosenttia.

Lisätietoja antavat:
Sidosryhmäsuhdejohtaja Saara Tahvanainen, UPM Fibres, puh. 040 589 0223

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils