Paperiliitto on antanut useita UPM:n liiketoimintoja koskevan lakkoilmoituksen

Sijoittajauutinen 14.12.2021 16.00 EET

Paperiliitto ry on antanut UPM:lle lakkoilmoituksen, jonka mukaan se julistaa lakkoon kaikki päättyvän paperiteollisuuden työehtosopimuksen alaiset työt UPM:n työpaikoilla.

Lakko alkaisi tehtailla lauantaina 1.1.2022 kello 6.00 paitsi Lappeenrannan biojalostamolla, jossa lakko alkaisi 1.1.2022 kello 7.00. Lakko päättyisi 22.1.2022 kello 6.00, ellei sitä ennen saavuteta neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta.

Mahdollisen lakon aikana UPM pyrkii vastaamaan asiakaskysyntään Suomen ulkopuolisilta tehtailtaan mahdollisuuksien mukaan. UPM ei julkista mahdollisen lakon taloudellisia vaikutuksia tässä vaiheessa. 

”Olemme keväästä asti lähettäneet useita neuvottelukutsuja Paperiliitolle, mutta kutsut eivät ole saaneet vastakaikua. Paperiliiton lakkoilmoitus on poikkeuksellinen menettely, sillä ilmoitetut lakot kohdistuvat Lappeenrannan biojalostamoa lukuun ottamatta liiketoimintoihin, joissa neuvotteluja ei ole edes aloitettu. Varoitus siis annetaan ennen kuin edes neuvottelutavoitteet on voitu esitellä puolin ja toisin. Nähdäksemme neuvotteluosapuolilla on velvollisuus tehdä keskinäisissä neuvotteluissaan kaikki voitava sopimukseen pääsemiseksi ennen turvautumista lakkoon ja ulkopuoliseen sovitteluprosessiin. Nyt näin ei ole tapahtunut”, sanoo UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti. 

”Lakkoilmoituksesta huolimatta tavoitteemme on edelleen päästä neuvottelemaan liiketoimintakohtaisista työehtosopimuksista Paperiliiton kanssa mahdollisimman pian, samaan tapaan kuin olemme voineet menetellä Teollisuusliiton kanssa. Sopimalla voidaan saada kaikkien kannalta paremmat ehdot kuin ilman sopimusta”, Savonlahti korostaa. 

Paperiliitto ei ole rajannut lakon ulkopuolelle mitään, edes yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisiä tehtäviä, kuten vedenpuhdistamojen ja voimalaitosten operointia ja kunnossapitoa.

On kuitenkin tärkeää, että yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeistä tehtävistä huolehditaan. Tämän takia UPM:n lakon alaiset liiketoiminnat maksavat erillistä määräaikaista palkanlisää niille liiketoimintojen tehdasorganisaatioiden henkilöille, jotka ovat lakon aikana työssä. Liiketoiminnat ovat jo aiemmin viestineet työehdot, joita sovelletaan, kun nykyinen valtakunnallinen työehtosopimus päättyy ja uutta sopimusta ei ole. Ansiot määräaikaisen palkanlisän kanssa ylittävät päättyvän työehtosopimuksen mukaisen ansiotason.

UPM:llä on Suomessa noin 10 000 alihankkijaa ja yhtiön osuus meriliikenteen kuljetuksista on noin 12 %. Valtaosa UPM:lle alihankintaa tekevistä yrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joille toimeksiantojen keskeytyminen voi olla iso haaste. Esimerkiksi vaikutukset erilaisiin kuljetuksiin tehtaille ja tehtailta ulos olisivat suurelta osin välittömiä, samoin työmäärään satamissa. Meriliikenteessä UPM:n rahtien puuttuminen näkyisi arviolta viikon sisällä lakon alkamisesta. UPM:n puunhankinta sovitettaisiin lakon alkaessa sahojen ja vaneritehtaiden tarpeiden mukaan. 

Viime viikolla UPM ja Teollisuusliitto sopivat kaksi kolmevuotista työehtosopimusta UPM Plywood ja UPM Timber -liiketoiminnoille. Neuvotteluihin osallistui liiton edustajien lisäksi liiketoimintajohtoa ja paikallisia luottamushenkilöitä, mikä toi keskusteluihin liiketoiminnan ja tehdasarjen ymmärrystä. UPM:n tavoitteena on osallistaa myös muissa liiketoiminnoissa aikaisempaa laajempi joukko ihmisiä neuvotteluihin.

Lisätietoja antaa:
Työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén, UPM, puh. 040 746 3687

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils