UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • UPM tavoittelee edelleen liiketoimintakohtaisia sopimuksia Paperiliiton kanssa, mutta varautuu myös järjestämään työehdot liiketoiminnoissaan ilman työehtosopimuksia

UPM tavoittelee edelleen liiketoimintakohtaisia sopimuksia Paperiliiton kanssa, mutta varautuu myös järjestämään työehdot liiketoiminnoissaan ilman työehtosopimuksia

Lehdistötiedote 23.11.2021 12.00 EET

UPM tavoittelee edelleen liiketoimintakohtaisia sopimuksia Paperiliiton kanssa, mutta varautuu järjestämään työehdot väliaikaisesti ilman työehtosopimuksia, kunnes sopimuksiin Paperiliiton kanssa päästään. UPM on tällä viikolla aloittanut vuodenvaihteen jälkeen sovellettavien työehtojen viestimisen henkilöstölle niissä liiketoiminnoissa, joissa Paperiliitto on sopimuskumppani.

Tällä hetkellä voimassa oleva sopimus Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n välillä päättyy 31.12.2021. Nykyisellä sopimuksella ei ole jälkivaikutusta sopimusosapuolten vaihtuessa. Aika uusien sopimusten neuvotteluun käy kuitenkin vähiin, ja UPM:n on varauduttava myös tilanteeseen, jossa voimassa olevaa sopimusta ei ole.

”Toiminnan jatkuvuuden ja palkanmaksun turvaamiseksi varaudumme järjestämään työehdot vuodenvaihteen jälkeen työlainsäädännön, UPM:n käytäntöjen ja henkilökohtaisten työsopimusten mukaan. Liiketoimintakohtaisesti sopimalla voitaisiin saada kaikkien kannalta paremmat ehdot kuin ilman sopimusta. Pyrimmekin edelleen saamaan neuvottelut Paperiliiton kanssa käyntiin”, sanoo UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti.

Neuvotteluissa päästäisiin sopimaan myös henkilöstön edustusjärjestelmästä. Liittojen luottamushenkilöillä on keskeinen rooli toiminnan kehittämisessä ja rakentavan yhteistyökulttuurin luomisessa. UPM:llä on kaikissa liiketoiminnoissaan kattava henkilöstön edustusjärjestelmä, ja tätä tavoitellaan myös jatkossa.

Tällä viikolla viestityt työehdot mahdollistavat töiden jatkumisen vuodenvaihteen jälkeen, mutta ne eivät edusta UPM:n liiketoimintojen neuvottelutavoitteita. Neuvottelutavoitteet esitetään vasta liiketoimintakohtaisten neuvottelujen käynnistyessä.

Ilman työehtosopimusta toimiminen vaikuttaa esimerkiksi tehtaiden työaikajärjestelmiin, palkkarakenteisiin ja yhtiön mahdollisuuteen periä Paperiliiton jäsenmaksuja. Tällä hetkellä Paperiliiton työehtosopimuksella työskentelevien työntekijöidemme keskimääräinen säännöllisen työajan vuosiansio keskeytymättömässä kolmivuorotyössä on noin 63 000 euroa vuodessa ja työaika 34,5 tuntia viikossa. Tämän lisäksi UPM:n koko henkilöstö kuuluu lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmän piiriin. Kannustepalkkiojärjestelmä on osa kattavaa UPM Edut -kokonaisuutta, joka on voimassa myös tilanteessa, jossa työehtosopimusta ei ole.

UPM Edut takaavat turvan erilaisissa elämäntilanteissa sekä sisältävät palkitsemiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä elementtejä. Monilta osin lain ja työehtosopimusten tason ylittävä paketti tarjotaan tasa-arvoisesti koko henkilöstölle Suomessa henkilöstöryhmään tai työehtosopimukseen katsomatta.

Yhtiön liiketoiminnot ovat keväästä alkaen pyrkineet neuvotteluihin Paperiliiton ja henkilöstön edustajien kanssa sopiakseen liiketoiminnoittain työn järjestämisestä ja sujuvuudesta, työajasta ja palkasta sekä osaamisen kehittämisestä. Toistaiseksi neuvottelukosketus on saavutettu ainoastaan UPM Biofuels -liiketoiminnassa, jossa osapuolet ovat tavanneet ja vaihtaneet tietoja neuvottelulähtökohdista.

UPM:llä on viisi liiketoiminta-aluetta, joissa Paperiliitto on sopimuskumppani. Kahdessa muussa liiketoiminnassa kumppani on Teollisuusliitto, jonka kanssa neuvotteluita on käyty jo keväästä asti. UPM:n liiketoiminnat vastaavat kukin kooltaan vähintään keskisuurta suomalaista pörssiyritystä, ja niiden tuotteet, markkinat ja toimintaympäristö poikkeavat merkittävästi toisistaan.

UPM:n tavoitteena on osallistaa työehtoneuvotteluihin aikaisempaa huomattavasti laajempi joukko ihmisiä. Liiton edustajien lisäksi neuvotteluihin osallistuisi myös liiketoimintajohtoa ja paikallisia luottamushenkilöitä, mikä toisi keskusteluihin kaivattua liiketoiminnan ja tehdasarjen ymmärrystä.

Lisätietoja antaa:
UPM Media Desk, puh. 040 588 3284

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils