UPM:n sahat pyörivät nyt täysin uusiutuvalla energialla

Lehdistötiedote 22.2.2021 10.00 EET

UPM:n sahojen tuotanto Suomessa pyörii kokonaan uusiutuvalla energialla. Vuoden 2020 alusta lähtien yhtiön neljän sahan tuotannossa ei ole käytetty lainkaan fossiilisia energialähteitä.  

Tuotanto ilman fossiilisia päästöjä mahdollistaa kuluttajille kestävän kehityksen mukaiset puutuotteet, joilla on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki ja jotka omalta osaltaan hillitsevät ilmastonmuutosta. UPM:n puutuotteiden pieni hiilijalanjälki auttaa myös asiakkaita saavuttamaan omia päästötavoitteitaan.   

Graphical user interface, website  Description automatically generated

”Olemme UPM:llä asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen vähentää tuotantolaitoksiemme hiilidioksidipäästöjä polttoaineiden ja ostetun sähkön osalta 65 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on osa tammikuussa 2020 allekirjoittamaamme YK:n Business Ambition for 1,5 °C -ilmastositoumusta, jonka pohjalta teemme konkreettisia toimia ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. UPM Timber -liiketoiminta ylitti nyt selkeästi nämä tavoitteet”, UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren sanoo.

Sahaliiketoiminnassa on tehty pitkäjänteistä työtä ilman fossiilisia päästöjä toimivan tuotannon eteen. Kaikilla UPM:n sahoilla käytetään sekä lämpö- että sähköenergiaa. Korkeakosken saha tuottaa tarvitsemansa lämpöenergian puun kuoresta ja hakkeesta omassa biolämpölaitoksessaan. Seikun saha hyödyntää Porin Energian voimalaitosta, josta saha saa uusiutuvaa energiaa omiin sivuvirtoihinsa pohjautuen. UPM:n tehdasintegraateissa sijaitsevilla Pietarsaaren ja Lappeenrannan sahoilla käytetään ainoastaan sellutehtaiden tuottamaa uusiutuvaa energiaa. Tuotannon tarvitsema ostosähkö hankitaan päästöttömänä ja todennetaan Fingrid Oyj:n myöntämällä alkuperätakuutodistuksella, joka luovutetaan uusiutuvista energialähteistä tuotetulle kotimaiselle sähkölle. 

”UPM:n sahojen saavutus on merkittävä askel kohti hiilineutraaliutta. Kunnianhimoiset päästövähennykset kestävän metsänhoidon ja innovatiivisen tuotekehityksen ohella tekevät meistä ja asiakkaistamme alan edelläkävijöitä”, Sami Lundgren summaa.
  
Lisätietoja antaa:
Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 580 0910

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Timber valmistaa mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus-, huonekalu-, puusepän- ja pakkausteollisuuteen maailmanlaajuisesti. Sahojemme tuotanto pyörii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Käytämme sertifioitua raaka-ainetta pohjoismaisista metsistä sekä viimeisimpiä sahateollisuuden tekniikoita korkealaatuisen ja asiakasvaatimukset täyttävän sahatavaran tuottamiseksi. UPM Timberillä on Suomessa neljä sahaa, joiden yhteenlaskettu vuotuinen kapasiteetti on 1,5 M kuutiometriä havusahatavaraa, sekä laaja oma myyntiverkosto Euroopassa ja Aasiassa. UPM Timberin henkilöstömäärä on noin 400 ja pääkonttori sijaitsee Tampereella. www.upmtimber.fi  

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils