UPM investoi uuden sukupolven biokemikaaleihin ja edistää muutosta fossiilisista raaka-aineista kestäviin vaihtoehtoihin

Pörssitiedote 30.1.2020 12.15 EET

UPM-Kymmene Oyj                                    Sisäpiiritieto                         30.1.2020 klo 12.15 EET

UPM investoi uuden sukupolven biokemikaaleihin ja edistää muutosta fossiilisista raaka-aineista kestäviin vaihtoehtoihin

(UPM, Helsinki, 30.1.2020 klo 12.15 EET) – UPM käynnistää merkittävän kasvuhankkeen biokemikaaleissa ja investoi biojalostamoon Leunassa, Saksassa. Biojalostamo tuottaa 100-prosenttisesti puupohjaisia biokemikaaleja, jotka mahdollistavat siirtymän fossiilisten raaka-aineiden käytöstä kestävämpiin vaihtoehtoihin useissa kuluttajalähtöisissä lopputuotteissa. Investointi avaa UPM:lle kokonaan uudet markkinat sekä huomattavia tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. 

UPM investoi 550 miljoonaa euroa teollisen mittakaavan biojalostamoon, joka hyödyntää puuta uuden sukupolven biokemikaalien eli biomonoetyleeniglykolin (bMEG) ja uusiutuvien, ligniinipohjaisten toiminnallisten täyteaineiden valmistuksessa. Lisäksi biojalostamo tuottaa biomonopropyleeniglykolia (bMPG) ja teollisia sokereja. Biojalostamon kokonaiskapasiteetti on 220 000 tonnia vuodessa, ja sen odotetaan käynnistyvän vuoden 2022 loppuun mennessä.

Biokemikaalimme tarjoavat ainutlaatuista lisäarvoa asiakkaille, ja niiden odotetaan saavuttavan kilpailukykyisen, fossiilisiin vaihtoehtoihin verrattavan kustannustason. Kun biojalostamo on täydessä käynnissä ja tuotanto optimoitu, sen arvioidaan yltävän 14 %:n sijoitetun pääoman tuottotavoitteeseen (ROCE).

“Molekulaariset biotuotteet ovat yksi UPM:n kolmesta strategisesta kasvualueesta ja tärkeä osa yhtiön innovatiivista kehitystyötä fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseksi. Olemme jo laajentaneet onnistuneesti biopolttoaineisiin ja rakentaneet niille kannattavan liiketoimintakonseptin. Nyt olemme luomassa biokemikaaleissa täysin uutta liiketoimintaa, jolla on merkittävät kasvumahdollisuudet. Tämä on jälleen tärkeä askel UPM:n muutoksessa ja hieno osoitus kohdennetusta ja tehokkaasta tuote- ja kehitystyöstä.", sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

“Autamme asiakkaitamme tekemään liiketoiminnoistaan entistä kestävämpiä. Tällä hetkellä biokemikaalien tarjonta markkinoilla on hyvin rajallista, ja siksi laadukkaille ja vastuullisille vaihtoehdoille on markkinoilla hintapreemio.”

Kestävän puun tarjonta, ainutlaatuinen teknologiakonsepti, Leunan valmiin infrastruktuurin hyödyntäminen sekä asiakkaiden läheisyys ovat yhdistelmä, joka takaa hankkeen kilpailukykyisyyden. Koko arvoketjun turvallisuus ja vastuullisuus pohjautuvat UPM:n tiukkoihin vaatimuksiin.

Houkuttelevat kasvumarkkinat

Biomonoetyleeniglykolin sovellusalueet ovat tekstiilit, PET-pullot, pakkaukset ja jäänestoaineet. Biomonopropyleeniglykolia käytetään muun muassa komposiiteissa, lääketeollisuudessa, kosmetiikassa ja pesuaineissa. Glykolien globaali markkina on yli 30 miljoonaa tonnia, ja sen vuotuisen kasvun odotetaan olevan noin 4 %. Nykyisin markkinoiden tarjonta perustuu käytännössä kokonaan fossiilisiin raaka-aineisiin eli öljyyn, maakaasuun ja hiileen.

Ligniini-pohjaisia uusiutuvia toiminnallisia täyteaineita käytetään erilaisissa kumituotteissa, ja ne ovat vastuullinen vaihtoehto hiilimustalle ja silikalle, joiden yhdistetty globaali markkina on yli 15 miljoonaa tonnia. Markkinoiden odotettu vuotuinen kasvu noin 3 %. UPM:n uusiutuvat toiminnalliset täyteaineet tarjoavat asiakkaalle ilmastovaikutusten lisäksi muitakin hyötyjä, kuten keveys ja puhtaus. 

"Uusiutuvat raaka-aineet ja uudet teknologiat mahdollistavat huomattavan hiilijalanjäljen parannuksen verrattuna fossiilisiin raaka-aineisiin pohjautuviin tuotteisiin. Olemme myös ylpeitä kokonaisuudessaan eurooppalaisesta arvoketjusta, joka tekee meistä vastuullisen paikallisen toimittajan”, sanoo UPM Biochemicals -liiketoiminnasta vastaava johtaja Juuso Konttinen.

“Olemme innoissamme voidessamme tarjota asiakkaillemme maailmanluokan kestäviä ratkaisuja. Tuotteemme toimivat sellaisinaan asiakkaidemme jo olemassa olevissa prosesseissa ja kierrätysjärjestelmissä. Nämä näkökulmat ovat tärkeitä bränditaloille ja osa polkua kohti kokonaisvaltaisempaa kiertotaloutta”, sanoo Konttinen.

Ihanteellinen sijainti Leunan teollisuuspuistossa Halle-Leipzigin alueella

Markkinoiden keskiössä sijaitseva Saksa on Euroopan kemianteollisuuden osaamiskeskus ja siten houkutteleva paikka biojalostamolle. InfraLeuna GmbH, joka sijaitsee Saksi-Anhaltin osavaltiossa, tarjoaa erittäin kilpailukykyiset olosuhteet biojalostamon rakentamiselle, sillä lupaprosessit, logistiset järjestelyt sekä useiden palveluiden ja hyödykkeiden infrastruktuuri ovat jo valmiina. UPM aikoo tehdä palvelusopimuksia koskien tuotantohyödykkeitä sekä puun ja jätevesien käsittelyä. Nämä sopimukset kirjataan IFRS 16:n mukaisesti vuokratuiksi käyttöomaisuushyödykkeiksi ja vuokrasopimusveloiksi. Riippuen lopullisista sopimuksista niiden arvioidaan olevan kokonaisuudessaan noin 40-100 miljoonaa euroa.

Investointi on linjassa Saksan biotalousstrategian kanssa, ja se tukee pyrkimyksiä kasvattaa talousmetsien kestävää käyttöä. Vastuullisesti tuotetun lehtipuun saatavuus alueella on hyvä. Puunhankinta perustuu harvennuksiin ja paikallisten sahojen tähdevirtoihin.

Seuraavat askeleet ja pääoman käyttö

Projektin suunnittelu jatkuu ja tärkeimpien laitteiden kilpailutus, työvoiman rekrytointi ja lupaprosessi käynnistyvät välittömästi. Lupaprosessi etenee Saksan lainsäädännön mukaisesti samaan aikaan investointihankkeen kanssa.

Tämänpäiväisen päätöksen seurauksena UPM nostaa arviotaan vuoden 2020 kokonaisinvestoinneista 1,3 miljardiin euroon.

Median edustajilla on mahdollisuus kysyä toimitusjohtaja Jussi Pesoselta lisätietoja hankkeesta tänään klo 14.30 UPM:n pääkonttorilla alkavassa tilaisuudessa.

Lisätietoja:

Juuso Konttinen, Johtaja, UPM Biochemicals, kyselyt suomeksi ja englanniksi, puh. 040 5317405, juuso.konttinen@upm.com

Michael Duetsch, Director, UPM Biochemicals, kyselyt saksaksi, puh. +49 821 3109130, michael.duetsch@upm.com

Kuvia median käyttöön: http://pet.upm.com/l/RD2K8J9d55mw

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils