UPM.FI

UPM:n innovatiiviselle puupohjaiselle FibDex®-haavanhoitotuotteelle on myönnetty CE-merkki

Lehdistötiedote 27.5.2019 11.30 EEST

UPM tuo Euroopan markkinoille uuden innovatiivisen puupohjaiseen nanoselluloosaan pohjautuvan haavanhoitotuotteen. FibDex® on ensimmäinen puupohjaiseen nanoselluloosaan pohjautuva haavasidos, jolle on myönnetty CE-merkki. Tuotteen taustalla on UPM:n patentoima nanoteknologia, yli vuosikymmenen mittainen määrätietoinen tutkimustyö sekä korkeatasoinen tuotekehitys. FibDexissä hyödynnettävä nanoselluloosa on osoittautunut yhteensopivaksi ihmisen solujen ja kudoksen kanssa.

Kliinisissä tutkimuksissa on osoitettu, että FibDex tarjoaa haavan paranemiseen ihanteelliset olosuhteet. Lisäksi se irtoaa itsestään, kun haava on parantunut. Potilaille tämä tarkoittaa kivuttomampaa paranemisprosessia sekä lisää tehokkuutta sairaaloiden näkokulmasta. Potilasarvioissa FibDexiä kuvattiin miellyttäväksi koko hoitoprosessin ajan ja sillä oli myönteisiä vaikutuksia ihon arpeutumiseen.

FibDex on kehitetty yhteistyössä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkijoiden sekä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan palovammakeskuksen kirurgien ja hoitohenkilökunnan kanssa. Ennen CE-merkin saamista FibDex on käynyt läpi perusteelliset prekliiniset turvallisuus- ja tehokkuustestit. Kliinisessä tutkimuksessa FibDex-haavasidosta testattiin ihonsiirteiden ottokohtahaavojen hoidossa.   

FibDex valmistetaan uusiutuvasta ja vastuullisesti hankitusta suomalaisesta koivusta. "Olemme iloisia tuotteelle myönnetystä CE-merkistä ja siitä, että voimme nyt tuoda sen markkinoille. Meille tämä on  seuraava luonnollinen kehitysaskel biolääketieteen alueella", kertoo UPM Biomedicals -liiketoiminnan johtaja tohtori Jane Spencer-Fry.

"Olemme kaupallistaneet GrowDex®-hydrogeelin solukasvatukseen ja huomanneet, että puupohjaiset materiaalit voivat tarjota asiakkaille, tutkijoille ja potilaille monia hyötyjä. Tuotteet ovatkin saaneet hyvän vastaanoton. UPM jatkaa tutkimusta ja uusien tuotteiden kehittämistä sekä edistää uusiutuvien, kestävien puupohjaisten raaka-aineiden käyttöä biolääketieteen markkinalla", Jane Spencer-Fry jatkaa.

Lisätietoja antavat:
Johtaja Jane Spencer-Fry, UPM Biomedicals, puh. +44 7881 557511
Johtaja Kari Luukko, laatu- ja lakisääteiset asiat, UPM Biomedicals, puh. +358 400 259 866

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils