UPM.FI

UPM rakentaa uutta ekosysteemiä puupohjaisille biolääketieteen ratkaisuille yhdessä kumppaneidensa kanssa

Lehdistötiedote 19.2.2019 11.00 EET

(UPM, Helsinki, 19.2.2019 klo 11.00 EET) - UPM kehittää yhdessä johtavien tutkimusorganisaatioiden ja pk-yritysten kanssa uutta ekosysteemiä ja puupohjaisia innovaatioita biolääketieteeseen. Alalla on kasvava tarve biopohjaisille tuotteille joissa ei ole eläinperäisiä komponentteja, sillä ne tarjoavat monia etuja nykyisin käytössä oleviin materiaaleihin nähden.

UPM on toiminut aktiivisesti biolääketieteen alalla jo usean vuoden ajan ja on muun muassa kaupallistanut solukasvatukseen tarkoitetun GrowDex®-nanoselluloosan. GrowDexin ansiosta soluviljelmiin saadaan ihmiskehoa muistuttava kasvuympäristö, jonka avulla tutkijat voivat tutkia tautien vaikutusta soluihin.
Kasvipohjaiset bioyhteensopivat materiaalit voivat nopeuttaa monien uusien sovellusten ja teknologioiden pääsyä markkinoille. Soluviljelmien lisäksi puupohjaisia materiaaleja voidaan käyttää esimerkiksi kliinisissä sovelluksissa ja diagnostiikassa.

Puulla on monia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka tekevät siitä houkuttelevan raaka-aineen biolääketieteelle. UPM jatkaa tuotevalikoimansa laajentamista alalla.

"Olemme kehittäneet uusia lisäarvoa tarjoavia tuotteita metsäbiomassasta jo pitkään, mutta siirtyminen tarkasti säännellylle alalle, kuten biolääketieteeseen, vaatii uudenlaista osaamista ja yhteistyötä. Business Finlandin myöntämä rahoitus mahdollistaa voimien yhdistämisen alan avaintoimijoiden kanssa. Lisäksi se nopeuttaa uuden ekosysteemin syntymistä ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia kaikille mukana oleville yrityksille", sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Uusien innovatiivisten tuotteiden kehitystyö on saanut merkittävää tukea ja rahoitusta Business Finlandin Wood-to-Biomedical-hankkeelta, joka alkoi vuonna 2017 ja jatkuu vuoteen 2021 asti. Hankkeen tavoitteena on yhdistää eri toimijat ja niiden teknologiat arvoverkostoiksi. Ekosysteemin laajenemisen myötä syntyy sellaista uutta liiketoimintaa, jota yksittäisten toimijoiden olisi vaikea luoda omin voimin.

"Ekosysteemit ovat tulevaisuuden toimintatapa. Innovaatio on avain kasvuun, ja suurin osa innovaatioista syntyy ekosysteemeissä. Olen hyvin innoissani tästä hankkeesta. Se luo merkittäviä kasvumahdollisuuksia kaikenkokoisille kotimaisille biolääketieteen alan yrityksille ja tuo valtavasti hyötyä suomalaiselle yhteiskunnalle", sanoo Business Finlandin pääjohtaja Pekka Soini.

Lisätietoja antavat:
Pekka Hurskainen, johtaja, Strategia ja uuden liiketoiminnan kehitys, Teknologia, UPM, pekka.hurskainen@upm.com, puh. 0400 645 969
Markku Lämsä, Senior Adviser, Business Finland, markku.lamsa@businessfinland.fi, puh. 050 557 7793

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Business Finland
Business Finland on globaalin kasvun kiihdyttämö. Luomme edellytyksiä uudelle kasvulle auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä rahoittamalla tutkimusta ja innovaatioita. Huippuasiantuntijamme ja uusin tieto nopeuttavat markkinoiden mahdollisuuksien tunnistamista ja auttavat muuttamaan ne kansainvälisiksi menestystarinoiksi. www.businessfinlandi.fi

Seuraa Business Finlandia Twitter | LinkedIn | Facebook |Instagram