UPM.FI
 • Tietoa meistä
 • Medialle
 • Tiedotteet
 • UPM:n puolivuosikatsaus 2018: Menestys markkinoilla vauhdittaa liikevaihdon ja tuloksen kasvua - loppuvuoden näkymät vahvat

UPM:n puolivuosikatsaus 2018: Menestys markkinoilla vauhdittaa liikevaihdon ja tuloksen kasvua - loppuvuoden näkymät vahvat

Pörssitiedote 24.7.2018 10.30 EEST

UPM-Kymmene Oyj                         Puolivuosikatsaus   24.7.2018 klo 09.30 EET

UPM:n puolivuosikatsaus 2018:
Menestys markkinoilla vauhdittaa liikevaihdon ja tuloksen kasvua - loppuvuoden näkymät vahvat

Q2 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 5 % 2 589 (Q2 2017: 2 464) miljoonaan euroon.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 24 % 334 (270) miljoonaan euroon.
 • Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, mikä ylitti korkeampien tuotantokustannusten ja epäsuotuisten valuuttakurssien vaikutuksen.
 • Toisen neljänneksen liikevoittoa jarrutti useat merkittävät suunnitellut kunnossapitoseisokit - kokonaisvaikutus oli -90 miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 329 (269) miljoonaa euroa.
 • UPM Kaukaan sellutehtaan laajennus saatettiin päätökseen.

H1 2018 lyhyesti

 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 20 % 689 (H1 2017: 575) miljoonaan euroon.
 • Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, mikä ylitti korkeampien tuotantokustannusten ja epäsuotuisten valuuttakurssien vaikutuksen.
 • Toimitusmääriin vaikuttivat useat merkittävät kunnossapitoseisokit toisella neljänneksellä sekä sääolosuhteiden aiheuttamat puunkorjuun rajoitukset ensimmäisellä neljänneksellä.
 • UPM maksoi osinkoa 613 miljoonaa euroa.
 • Nettovelka laski 401 (1 046) miljoonaan euroon.
 • UPM ilmoitti kohdennetuista kasvuhankkeista houkuttelevan irrokepaperisegmentin kasvuun Saksassa, Suomessa ja Kiinassa.
Tunnuslukuja Q2/2018 Q2/2017 Q1/2018 Q1-Q2/2018 Q1-Q2/2017 Q1-Q4/2017
Liikevaihto, milj. euroa 2 589 2 464 2 512 5 102 4 946 10 010
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 425 349 449 875 755 1 631
  % liikevaihdosta 16,4 14,2 17,9 17,1 15,3 16,3
Liikevoitto, milj. euroa 349 269 385 734 581 1 259
  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 334 270 355 689 575 1 292
  % liikevaihdosta 12,9 11,0 14,1 13,5 11,6 12,9
Voitto ennen veroja, milj. euroa 337 258 371 708 557 1 186
  Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 322 258 341 663 550 1 218
Kauden voitto, milj. euroa 269 205 309 577 444 974
  Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 258 205 288 545 440 1 004
Tulos per osake (EPS), euroa 0,50 0,38 0,58 1,08 0,83 1,82
  Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,48 0,39 0,54 1,02 0,82 1,88
Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,1 10,2 14,0 13,3 10,9 11,5
  Vertailukelpoinen ROE, % 11,6 10,2 13,0 12,5 10,8 11,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 14,2 10,8 15,6 14,9 11,2 12,5
  Vertailukelpoinen ROCE, % 13,6 10,8 14,3 14,0 11,1 12,8
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 329 269 208 537 665 1 558
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,62 0,50 0,39 1,01 1,25 2,92
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 16,37 15,14 16,83 16,37 15,14 16,24
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 9 691 9 965 9 733 9 691 9 965 9 777
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 401 1 046 41 401 1 046 174
Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.) 0,23 0,68 0,02 0,23 0,68 0,11
Henkilöstö kauden lopussa 19 836 20 096 19 027 19 836 20 096 19 111

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q2:n tulosta:

"UPM:n tuloskasvu jatkui neljänneksellä menestyksekkäästi. Tuotteiden kysyntä jatkui vahvana ja onnistuimme nostamaan hintoja useimmissa liiketoiminnoissa myös tällä neljänneksellä. Se auttoi parantamaan myyntikatteita ja kompensoimaan selvästi korkeampia tuotantokustannuksia.

Neljänneksellä toteutetut useat merkittävät kunnossapitoseisokit vaikuttivat liikevoittoon noin 90 miljoonaa euroa. Puunkorjuun ja logistiikan aiemmat haasteet kuitenkin ratkaistiin, eikä niillä ollut enää vaikutusta tulokseen.

Liikevaihto kasvoi 5 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 24 % 334 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan rahavirta, 329 miljoonaa euroa, oli vahva. UPM maksoi osinkoa 613 miljoonaa euroa ja nettovelka oli 401 miljoonaa euroa neljänneksen lopussa.

UPM Biorefiningin tulos nousi selvästi. Sellun, biopolttoaineiden ja sahatavaran asiakaskysyntä oli vahvaa ja myyntihinnat nousivat. Fray Bentosin ja Kaukaan sellutehtailla ja Lappeenrannan biojalostamolla toteutettiin suunnitellut kunnossapitoseisokit. Kaukaan seisokin aikana sellutehtaan laajennus saatiin päätökseen ja tehdas sai 30 000 tonnia lisää sellukapasiteettia.

UPM Communication Papers kasvatti sekä liikevaihtoa että tulosta tiukoilla markkinoilla. Liiketoiminta-alueen toiminnan tehokkuus oli hyvä ja hintoja onnistuttiin nostamaan. UPM Raflatac saavutti hyvän tulostason ja onnistui haastavan ensimmäisen neljänneksen jälkeen kasvattamaan jälleen tulostaan. UPM Plywood teki tasaista tulosta hyvässä markkinatilanteessa.

UPM Energy paransi tulostaan korkeampien sähkön hintojen ja tuotantomäärien ansiosta. Sähköntuotantoa rajoittivat Olkiluodon voimalaitoksen vuotuinen kunnossapitoseisokki ja neljänneksen aikana heikentynyt vesivoiman saatavuus.

UPM Specialty Papers nautti hyvästä markkinakysynnästä ja korkeammista hinnoista, mutta ei pystynyt täysin kompensoimaan kohonneita sellukustannuksia.

Katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen. Vuoden toisella puoliskolla meillä on kaikki mahdollisuudet vastata asiakaskysyntään korkeammilla toimitusmäärillä. Meneillään olevat kohdennetut kasvuhankkeet parantavat markkina-asemaamme sekä ylläpitävät ja kasvattavat tulostamme. Neljänneksen aikana ilmoitimme uusista kohdennetuista kasvuhankkeista Saksassa ja Kiinassa houkuttelevaan irrokepaperiliiketoimintaan.

Merkittävät uudistushankkeemme tarjoavat ainutlaatuisia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia merkittävään pitkän aikavälin tuloskasvuun. Uruguayssa mahdollisen uuden maailmanluokan sellutehtaan toinen valmisteluvaihe etenee hyvin. Houkuttelevissa biomolekyyliliiketoiminnoissa jatkamme valmisteluja mahdollisen teollisen mittakaavan biokemikaalijalostamon rakentamiseksi Saksaan ja selvitämme mahdollista biopolttoaineliiketoiminnan laajennusta Suomessa.

Vuonna 2009 UPM määritteli itsensä Biofore-yhtiöksi ja loi uuden, tulevaisuuteen suuntautuneen biometsäteollisuuden käsitteen. Biofore antoi nimen UPM:n uudistumiselle ja energisoi niin UPM:läisiä kuin myös muita sidosryhmiämme. Tehokkuus, innovaatiot ja vastuullisuus ohjasivat toimintaamme entistä voimakkaammin. Biotalouden rajattomat mahdollisuudet innostavat meitä edelleen. Uusiutuvat ja vastuulliset tuotteet sekä innovaatiot, jotka korvaavat fossiilisen talouden ratkaisumalleja, ovat vahvasti UPM:n tulevaisuutta."

Näkymät vuodelle 2018

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Loppuvuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan merkittävästi parempi kuin alkuvuonna 2018.

Perusteet UPM:n liiketoiminnoille vuonna 2018 ovat myönteiset. Myyntihintojen korotusten odotetaan ylittävän muuttuvien kustannusten nousun vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017.

Vuoden 2018 alkupuoliskon tuloksiin vaikuttivat neljä merkittävää kunnossapitoseisokkia sekä sääolosuhteiden aiheuttamat puunkorjuun rajoitukset. Loppuvuodelle 2018 on suunniteltu yksi merkittävä kunnossapitoseisokki.

Webcast ja lehdistötilaisuus

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki.

Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM's Half Year Financial Report 2018

Puhelinnumero: +358 (0) 9 817 10495

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2017 vuosikertomuksen sivulla 123. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 22-23 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 102-104.

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.com #UPM #biofore

UPM esittää tiettyjä tunnuslukuja toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authorityn (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa UPM:n vuosikertomuksessa.