UPM.FI
Artikkeli | maalis 09, 2017

Jatkokoulutusta opettajille Uruguayssa

UPM:n säätiö Uruguayssa järjestää Río Negron alueella toimiville opettajille jatkokoulutusta, jonka tavoitteena on päivittää ja vahvistaa opettajien pedagogisia taitoja.

”Tähän mennessä olemme kurssilla käsitelleet muun muassa oppilasarvioinnin erilaisia teemoja ja tekniikoita sekä uusia työskentelymuotoja”, kertoo historianopettaja Pablo Rohner, joka on yksi koulutukseen osallistuvasta 28 opettajasta.

”Käytännön vinkkien lisäksi kurssi on lisännyt teoreettisia valmiuksiani, joita voin soveltaa työssäni päivittäin”, sanoo historianopettaja Pablo Rohner.

Rohner työskentelee Nuevo Berlínin kylässä, jossa on noin 2500 asukasta. Oppilaita koulussa on noin 200.

Kaksivuotista jatkokoulutusta suorittavat opettajat työskentelevät viikot normaalisti omissa kouluissaan. Kerran kuukaudessa he kokoontuvat työpajoihin, jotka järjestetään viikonlopun aikana Fray Bentosissa. ”Kurssi on jo tähän mennessä antanut paljon uusia virikkeitä. Käytännön vinkkien lisäksi kurssi on lisännyt teoreettisia valmiuksiani, joita voin soveltaa työssäni päivittäin. UPM:n säätiön tuki tarjoaa meille erinomaisen mahdollisuuden kehittää opetustyössä tarvittavaa osaamistamme”, lisää Rohner.

Etenkin Uruguayn sisäosissa jatkokoulutuksen hankkiminen on vaikeaa, sillä opetusalan kursseja on tarjolla pääasiassa pääkaupungissa. Kurssi onkin ensimmäinen Montevideon ulkopuolella järjestettävä opetusalan jatko-opintoja tarjoava koulutus, ja se järjestetään yhdessä paikallisten opetusviranomaisten sekä Montevideossa toimivan Universidad Católica de Uruguayn kanssa. Kurssilaisten ikäjakauma vaihtelee loppututkinnon suorittaneista nuorista aina kokeneeseen opettajakuntaan saakka.

Kirjallisuutta ja koulutusta lapsille

Toinen tärkeä UPM:n säätiön tukikohde on Cuenta Quien Cuenta -ohjelma, joka on suunnattu Paysandún maakunnassa työnsä aloittaville uusille opettajille. ”Ohjelman tavoitteena on valmentaa opettajaksi opiskelevia työskentelemään maaseudulla asuvien lasten parissa ja ohjaamaan heitä sekä vanhempia kirjallisuuden ja lukemisen pariin”, kertoo UPM:n säätiön johtaja Magdalena Ibanez.

Vuoden 2016 aikana koulutusta on saanut lähes 40 opettajaopiskelijaa, joiden tehtävänä on ohjelman toteuttaminen käytännössä maakunnan 16 koulussa. ”Fokuksena on, että lapset kiinnostuisivat kirjoista ja oppisivat lukemaan hyvin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mikä nopeuttaa kirjoitustaidon kehitystä. Vanhempia kannustetaan lukemaan tarinoita ääneen, jolloin he toimivat esimerkkinä ja motivaation lähteenä omille lapsilleen”, Ibanez lisää.

Ohjelma on menestys, sillä tuloksia kartoittaneen tutkimuksen mukaan 84 prosenttia vanhemmista ilmoitti lukevansa lapsilleen tarinan päivittäin. Vuodesta 2012 lähtien yli 1800 lasta on osallistunut noin 150 työpajaan. Mukana on ollut lähes 500 perhettä.

UPM:n säätiön lisäksi ohjelmaan osallistuu useita julkisia ja yksityisiä järjestöjä, kuten kansalaisjärjestö MATE, kuntien johtajat sekä Paysandún opettajainkoulutuslaitos ja maakunnan opetusviranomaiset.

Lue lisää

UPM tukee teknillisen instituutin perustamista Lounais-Uruguayssa

Sanat haltuun! Lukumotivaatiota rap-sanoituksista

Vastuullinen vedenkäyttö on yksi UPM:n Biofore Share and Care -ohjelman neljästä painopistealueesta

Pääkuva: Koulutuksen tukeminen on yksi UPM:n säätiön toiminnan painopistealueista Uruguayassa. Säätiö järjestää opettajille jatkokoulutusta yhdessä paikallisten opetusviranomaisten ja Montevideossa toimivan Universidad Católica de Uruguayn kanssa.

 

Vesa Puoskari