UPM.FI
Artikkeli | marras 11, 2016

Työ logistiikassa opettaa suunnitelmallisuutta ja monien asioiden yhtäaikaista hallintaa

Pauliina Leppänen

Vastavalmistunut diplomi-insinööri Anniina Lehto on nauttinut kesätyöstään UPM Timberin logistiikan parissa. Haasteellista työssä on ollut monien asioiden yhtäaikainen hallitseminen: tilanteen tasalla pitää aina pysyä, myös alaan kuuluvia logistisia yllätyksiä kohdatessa. Oman työpanoksen merkityksen tunteminen koko toimintaketjun kannalta on tehnyt työstä mielekästä.

Vastikään Tampereen teknillisestä yliopistosta tiedonjohtamisen diplomi-insinööriksi valmistunut Anniina oli aikaisin liikkeellä kesätyönhaussa. Anniina lähetti hakemuksensa UPM:lle jo ensimmäisenä hakupäivänä. Logistiikka ja metsäteollisuus olivat diplomi-insinöörille jo tuttuja aloja, mutta UPM:llä hän ei ollut aikaisemmin työskennellyt. Työkokemusta logistiikasta oli kertynyt Keskon tukusta ja Millog Oy:stä ja komposiittimateriaali UPM Profi oli tullut tutuksi työssä Puukeskuksella.

Kesän ajan Anniinan tehtäviin UPM Timberillä kuului sahatavaraketjun logistinen hallinta: pääasiassa merikuljetuksiin liittyvät asiat ja yhteistyö satamien myynnin ja varustamoiden kanssa. Parasta työssä on ollut se, että vastuuta on saanut ja sen on myös pystynyt kantamaan.

”Työni on ollut hyvin vastuullista. Jos tekisin virheen, kontti voisi esimerkiksi jäädä laivasta ja toimitus myöhästyä asiakkaalta. Se motivoi tekemään työn huolellisesti ja tarkasti. Kaikki päivän aikana esille tulevat pienet asiat tarvitsevat jonkinlaisen vastauksen ja reaktion. Jos ei reagoisi, jäisi moni asia hoitamatta. Työ on ollut hyvin mielekästä, sillä tiedän panokseni vaikuttavan yrityksen asioihin konkreettisesti”, toteaa Anniina.

Logistiikan työssä on myös haasteensa. Monia toimituksia pitää hoitaa samanaikaisesti ja tiukassa aikataulussa.

”Työssä on paljon kaikkea hallittavaa ja paljon sellaisia tilanteita, joihin törmää ensimmäistä kertaa. Osa vastaan tulleista sattumuksista ja tilanteista on ollut uusia jopa esimiehelleni. Mieleenpainuvin tilanne oli se, kun kontteja oli tippunut mereen laivasta kovan myrskyn vuoksi. Kaikkeen pitää varautua ja asia pitää aina selvittää, tavalla tai toisella.”

Työ oppimisen lähteenä

Työ logistiikassa on opettanut Anniinalle suunnitelmallisuutta ja monen asian yhtäaikaista hallintaa.

”Työtehtävissäni olen oppinut hallitsemaan useita eri kokonaisuuksia samaan aikaan. Olen myös oppinut, että monet asiat eivät selviä päivässä, tai edes viikossa. Lisäksi olen kehittynyt suunnitelmallisuudessa, myös omien työtehtävieni suhteen, pysyn hyvin kärryillä siitä, mitä minun milloinkin pitää ja kannattaa työssäni tehdä”, Anniina kertoo.

Käytännön työnteko on kehittänyt Anniinan asiaosaamista, erityisesti meriliikenteestä.

”Yliopistossa olen käynyt vain yhden meriliikennettä käsittelevän kurssin. Työnteko eroaa koulussa opiskelusta siinä, että koulussa opitaan suuria linjoja asioista ja työssä perehdytään tiiviimmin ja tarkemmin pieneen osa-alueeseen”, Anniina kertoo.

Myös tuntemus metsäteollisuudesta on syventynyt kesän aikana.

”Olen oppinut paljon uutta metsäteollisuudesta ja päässyt näkemään uusia paikkoja. En ollut ikinä ennen käynyt sahalla ja pääsin vierailemaan myös satamassa. Metsäteollisuus on todella iso toimiala. Monet, jotka eivät itse ole metsäalalla ovat jollain muulla tavalla tekemisissä metsäteollisuuden kanssa”, kertoo Anniina.

Anniina neuvoo kesätyönhakijoita aloittamaan kesätyön hakuprosessin ajoissa.

”On paljon mukavampi tehdä hakemuksia omaan tahtiin ja ajatuksella kuin kiireellä helmikuun lopussa. Hyviä hakemuksia oppii tekemään harjoittelemalla, eikä hakemuksen kirjoittaminen ole ajan haaskausta vaikka paikkaan ei pääsisikään”, neuvoo Anniina.

Tulevia logistiikan kesätyöntekijöitä Anniina kehottaa tarttumaan rohkeasti työhön ja kysymään apua, jos jotakin ei osaa. Eteen tuleviin asioihin kannattaa aina reagoida tomerasti.

Jutun kirjoittajana ja kuvaajana toimi UPM:n kesätyöntekijä.