UPM.FI
Artikkeli | loka 12, 2015

EU-rahoitusta biokemikaalien tutkimiseen

Euroopan unioni on myöntänyt UPM:n ValChem-hankkeelle 13,1 miljoonan euron rahoituksen. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 18,5 miljoonaa euroa.

ValChem-hanke (Value added chemical building blocks and lignin from wood) hyödyntää laajasti metsäalan, kemian alan ja biotekniikan alan asiantuntemusta.

”Pyrimme osoittamaan, että koko arvoketjun kattava, integroitu biokemiallinen prosessi on teknisesti toteutettavissa ja taloudellisesti kannattava. Tavoitteena on valmistaa puupohjaisia kemikaaleja, jotka ovat laadultaan ja tuotantokustannuksiltaan kilpailukykyisiä öljypohjaisten materiaalien kanssa”, kertoo UPM:n uusien liiketoimintojen johtaja Juuso Konttinen.

UPM toteuttaa projektin yhdessä Sekabin, METabolic EXplorerin ja Darmstadtin teknillisen yliopiston kanssa. Valmistuksessa hyödynnetään hankkeeseen osallistuvien kumppaneiden olemassa olevia demonstraatiolaitoksia.

Hankkeen perustana on SEKAB:in kehittämä teknologia, jossa puuta jalostetaan sokereiksi ja raakaligniiniksi.

Tämä teknologia yhdistetään METabolic EXplorerin kehittämään prosessiin, jossa sokereista valmistetaan monopropyleeniglykolia etanolin sijaan. Monopropyleeniglykolin tärkeimmät sovellusalueet ovat tyydyttymättömät polyesterihartsit, maalit ja pinnoitteet, teollinen käyttö ja hygieniatuotteet.

UPM ja Darmstadtin teknillinen yliopisto kehittävät yhdessä raakaligniinistä sovelluksia, joiden loppukäyttökohteita ovat muun muassa ligniinipohjaiset reaktiiviset hartsit ja komposiitit.

ValChem-hanke tarjoaa erinomaiset edellytykset luoda vaihtoehtoinen arvoketju Euroopan metsien hyödyntämiseksi.

”Hankkeen jokaisella osa-alueella on valtavat kehitysmahdollisuudet. Tämä koskee niin kemikaalituotantoon tarkoitettujen sokereiden valmistamista puusta, biopohjaisen monopropyleeniglykolin valmistamista sokereista kuin ligniinipohjaisten toiminnallisten kemikaalien valmistamista", sanoo Bio-based Industries Consortiumin toimitusjohtaja Dirk Carrez.

ValChem-hanke on osa uutta EU:n ja Bio-based Industries Consortiumin (BIC) 3,7 miljardin euron BBI Joint Undertaking -yhteishanketta, jonka tavoitteena on tuoda lisää investointeja kestävän biotaloussektorin kehittämiseen Euroopassa. UPM on yksi BIC:n perustajajäsenistä.

 

Kohti kestävää taloutta

 

Vesa Puoskari