UPM.FI

Johdon omistus

Hallitus kannustaa johtajiston jäseniä suoraan osakeomistukseen yhtiössä. Toimitusjohtajan suositellaan omistavan UPM:n osakkeita määrän, joka vastaa hänen kahden vuoden bruttomääräistä peruspalkkaansa. Muilla johtajiston jäsenillä suositellaan olevan omistuksessaan vuoden bruttomääräistä peruspalkkaa vastaava määrä yhtiön osakkeita. Johtajiston jäsenten on pidettävä 50 % tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella ansaitusta netto-osakemäärästä, kunnes heillä on hallussaan johtajiston omistussuositusta vastaava määrä osakkeita.​

 

Vuoden 2018 lopussa toimitusjohtaja ja muut johtajiston jäsenet omistivat yhteensä 992 749 UPM-Kymmene Oyj:n osaketta, mikä vastaa 0,19 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

 

Johtajiston jäsenten osakeomistukset

Johtajiston jäsen ​Asema yhtiössä ​UPM:n osakkeita 31.12.2018​​
​Jussi Pesonen Toimitusjohtaja ​418 859
​​Tapio Korpeinen Talous- ja rahoitusjohtaja, UPM Energy -liiketoiminta-alueen johtaja 147 064​
​​Bernd Eikens ​​UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen johtaja 65 462
​​Pirkko Harrela ​​​​Sidosryhmäsuhdejohtaja ​​80 837
​​Antti Jääskeläinen ​​UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen johtaja 14 178​​
​​Juha Mäkelä ​​Lakiasiainjohtaja ​62 467
​​Jyrki Ovaska ​Teknologiajohtaja 87 627
​​Riitta Savonlahti ​​Henkilöstöjohtaja ​15 354
​​Winfried Schaur UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja 30 969
​​Mika Sillanpää ​​UPM Plywood -liiketoiminta-alueen johtaja ​​39 388
​​Kari Ståhlberg Strategiajohtaja ​30 544